Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid betekent het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. Dat iemand geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan zowel een lichamelijke als psychische oorzaak hebben.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een persoon is ziek als hij een ziekte heeft, zoals griep of reuma. Een persoon is arbeidsongeschikt als hij niet meer kan werken. Iemand die ziek is, is niet altijd arbeidsongeschikt en andersom. Een persoon die griep heeft, kan soms nog wel werken. Hij is dan dus wel ziek, maar niet arbeidsongeschikt. En iemand die een dwarslaesie heeft is arbeidsongeschikt, maar niet ziek.

De wetgeving maakt ook onderscheid tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid. De eerste 104 weken dat iemand niet kan werken, is er wettelijk gezien sprake van ziekte. Er is wettelijk gezien sprake van arbeidsongeschiktheid als er nog niet (volledig) gewerkt kan worden na deze 104 weken. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid kan het inkomen verminderen of nihil worden. Er is dus een inkomensrisico bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Werkloosheid

Een persoon is werkloos als hij geen betaald werk heeft, maar wel beschikbaar is om betaald werk te doen. Een persoon die betaald werk doet en werkloos wordt, verliest (een deel van) zijn inkomen. Er is dus een inkomensrisico bij werkloosheid.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte binnenkort eenvoudiger

Loondoorbetaling en re-integratie van zieke medewerkers wordt eenvoudiger én overzichtelijker. Het MKB kan straks gebruikmaken van een goed, uitgebreid en betaalbaar verzekerings- en dienstenpakket voor zieke werknemers.  Op 20 december 2018 ondertekende Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiervoor samen met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars het Convenant Loondoorbetaling MKB. Het pakket

Door |2019-10-24T12:43:31+02:0017/10/2019|Categorieën: Arbeidsongeschiktheid|Tags: , |

Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA in consultatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de consultatie gestart van het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Belanghebbenden kunnen daarop reageren tot 17 juli. Het kabinet wil met de aanpassingen met name de kleinere werkgevers tegemoetkomen die de plicht van loondoorbetaling van 104 weken en de reïntegratieverplichtingen als zwaar ervaren. Daarom

Door |2019-10-17T12:03:43+02:0030/06/2019|Categorieën: Arbeidsongeschiktheid|Tags: , , |

Openingstijden

Maandag08:30 - 12:30 en 13:30 - 17:30
Dinsdag08:30 - 12:30 en 13:30 - 17:30
Woensdag08:30 - 12:30 en 13:30 - 17:30
Donderdag08:30 - 12:30 en 13:30 - 17:30
Vrijdag08:30 - 12:30 en 13:30 - 17:30

Pakketten

Contact

Potskampstraat 1-5
7573 CB Oldenzaal, Overijssel
Nederland
Telefoon: 0541-363508
E-mail: info@bonv.nl
URL: https://www.bonv.nl/

Gratis adviesgesprek