Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid betekent het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. Dat iemand geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan zowel een lichamelijke als psychische oorzaak hebben.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een persoon is ziek als hij een ziekte heeft, zoals griep of reuma. Een persoon is arbeidsongeschikt als hij niet meer kan werken. Iemand die ziek is, is niet altijd arbeidsongeschikt en andersom. Een persoon die griep heeft, kan soms nog wel werken. Hij is dan dus wel ziek, maar niet arbeidsongeschikt. En iemand die een dwarslaesie heeft is arbeidsongeschikt, maar niet ziek.

De wetgeving maakt ook onderscheid tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid. De eerste 104 weken dat iemand niet kan werken, is er wettelijk gezien sprake van ziekte. Er is wettelijk gezien sprake van arbeidsongeschiktheid als er nog niet (volledig) gewerkt kan worden na deze 104 weken. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid kan het inkomen verminderen of nihil worden. Er is dus een inkomensrisico bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Werkloosheid

Een persoon is werkloos als hij geen betaald werk heeft, maar wel beschikbaar is om betaald werk te doen. Een persoon die betaald werk doet en werkloos wordt, verliest (een deel van) zijn inkomen. Er is dus een inkomensrisico bij werkloosheid.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte binnenkort eenvoudiger

Loondoorbetaling en re-integratie van zieke medewerkers wordt eenvoudiger én overzichtelijker. Het MKB kan straks gebruikmaken van een goed, uitgebreid en betaalbaar verzekerings- en dienstenpakket voor zieke werknemers.  Op 20 december 2018 ondertekende Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiervoor samen met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars het

Door |2021-04-25T12:13:37+02:0017/02/2021|Categorieën: Arbeidsongeschiktheid|Tags: , |

Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA in consultatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de consultatie gestart van het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Belanghebbenden kunnen daarop reageren tot 17 juli. Het kabinet wil met de aanpassingen met name de kleinere werkgevers tegemoetkomen die de plicht van loondoorbetaling van 104 weken en de

Door |2019-10-17T12:03:43+02:0030/06/2019|Categorieën: Arbeidsongeschiktheid|Tags: , , |

Arbeidsongeschiktheid: Reaal komt met aov-quickscan

Reaal AOV heeft samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) een quickscan ontwikkeld voor ondernemers. Die moet het risico op arbeidsongeschiktheid en uitval verminderen. Voor de aov-quickscan ‘Ben ik Vitaal?’ deden beide medische centra onderzoek naar de factoren waardoor

Door |2019-10-12T11:19:16+02:0030/06/2019|Categorieën: Arbeidsongeschiktheid|Tags: , |

Zzp’ers moeten zich verplicht gaan verzekeren

Als het principeakkoord over pensioenen doorgang vindt, moeten zelfstandigen zich in de toekomst verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daarmee gaat een grote wens van de vakbonden en de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks in vervulling. Volgens hen voeren zzp'ers een oneerlijke concurrentiestrijd met werknemers. Zij zijn voor werkgevers of opdrachtgevers een

Door |2019-10-12T13:48:59+02:0011/06/2019|Categorieën: Arbeidsongeschiktheid|Tags: , |

Contact

Potskampstraat 1 - 5
7573 CB Oldenzaal, Twente - Overijssel
Telefoon: 0541 - 36 35 08
E-mail: info@bonv.nl
URL: https://www.bonv.nl/

GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00
Dinsdag09:00 - 17:00
Woensdag09:00 - 17:00
Donderdag09:00 - 17:00
Vrijdag09:00 - 17:00
Bonnes verzekeringen
Ga naar de bovenkant