Als het principeakkoord over pensioenen doorgang vindt, moeten zelfstandigen zich in de toekomst verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daarmee gaat een grote wens van de vakbonden en de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks in vervulling.

Volgens hen voeren zzp’ers een oneerlijke concurrentiestrijd met werknemers. Zij zijn voor werkgevers of opdrachtgevers een stuk goedkoper, omdat ze geen premies hoeven af te dragen voor hun pensioen en verzekering. Daarnaast vinden ze dat een grote groep onverzekerden een risico vormen voor de samenleving als geheel.

Nederland telt op dit moment ruim 1 miljoen zzp’ers, maar slechts 20 procent van hen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afgesloten, blijkt uit cijfers van TNO. Als hoofdreden om geen verzekering af te sluiten, wordt de hoge premie genoemd. Ook het niet kunnen afsluiten van een verzekering is een veelgehoord argument.

Honderden euro’s per maand

Een aov kost al snel enkele honderden euro’s per maand. Voor een twintiger die de hele dag achter z’n laptop in een koffietentje zit, is dat minder, en valt het maandbedrag nog wel op te hoesten, maar voor een zestiger in de bouw of een ander zwaar beroep is dit een flinke kostenpost.

Een deel van de zzp’ers zet wel geld opzij om in geval van ziekte of een ongeval het inkomensgat tot hun pensioen op te kunnen vangen. Maar zo’n 30 procent is daar financieel helemaal niet toe in staat, blijkt uit cijfers van SEO Economisch Onderzoek.

Eerder was al bekend dat de PvdA, GroenLinks en de SP een eventueel pensioenakkoord alleen zouden steunen wanneer er een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling zou komen. Maar ook binnen de coalitie en werkgeversorganisaties werd de roep voor een verplichting steeds luider.

Tikkende tijdbom

Zo pleitte werkgeversorganisatie AWVN eind vorig jaar voor een verplichte collectieve verzekering tegen langdurige ziekte of handicap. “De groep werkenden die niet verzekerd is, wordt steeds groter”, aldus directeur Harry van de Kraats. “Ondertussen tikt de tijdbom verder.”

ZZP Nederland reageert teleurgesteld op de plannen uit het principeakkoord. Hoewel de grootste organisatie voor zzp’ers de exacte invulling van de plannen nog moet afwachten, is en blijft het tegen een algehele verplichting, zegt voorzitter Maarten Post. “We kunnen niet zeggen dat we deze plannen toejuichen. Integendeel.”

De lobbyclub, die 44.000 leden vertegenwoordigt, ziet meer in een basisvoorziening voor alle werkenden, gefaciliteerd door de overheid. Zelfstandigen kunnen zich daarbij vrijwillig bijverzekeren met extra modules, indien zij dat wensen.

Bron: RTLZ