Checklist brand is ontwikkeld door het ineenslaan van de handen van verzekeraars en brandweer om ondernemers te wijzen op het belang van brandveilig ondernemen. 

Doel

Het doel van de checklist checklistbrand.nl is om ondernemers te helpen bij het zoveel mogelijk voorkomen van brandschade door voorlichting en gerichte preventieadviezen. De website biedt tools om ondernemers bewuster van brandrisico’s te maken en geeft veel tips om het ontstaan van (grote) brandrisico’s te voorkomen en te beperken.

Onderwerpen

 • brandstichting;
 • stalbranden;
 • containerbranden;
 • brandgevaarlijke werkzaamheden.

Het onderwerp waar de website veel aandacht aan besteedt, is brandstichting. Dat is niet zo raar als je je realiseert dat naar schatting 20% van de branden wordt veroorzaakt door brandstichting.

Tips ten aanzien van het beleid

 • maak het thema brandstichting onderdeel van de processen;
 • maak draaiboeken, checklists en procedures, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren bij brandstichting;
 • maak iemand verantwoordelijk voor het brandveiligheidsbeleid;
 • zorg dat de maatregelen ook worden uitgevoerd, zoals een sluitingscontrole;
 • verzorg trainingen met blusmiddelen, zodat medewerkers kunnen handelen bij brand;
 • werk samen met ondernemers in de omgeving. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) biedt ondernemers de mogelijkheid om samen met collega-ondernemers in de directe omgeving structurele maatregelen treffen voor (brand)veiligheid.

Checklists

De website heeft drie checklists die digitaal ingevuld kunnen worden. Na het invullen van de checklist ontvang je een e-mail met nuttige tips om kwetsbare punten binnen het bedrijf te verbeteren.

De drie checklists zijn:

 • Checklist Stalbranden. In deze checklist gaat het onder meer om de manier van verwarmen, het stallen van trekkers, orde en netheid op het bedrijf en branddetectie;
 • Checklist Brandgevaarlijke werkzaamheden. In deze checklist worden vragen gesteld over het uitvoeren van brandgevaarlijk werk en welke maatregelen worden getroffen om brand te voorkomen. Het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden is ingeburgerd in de branche en ook te downloaden op de site. Maar nu is deze dus ook digitaal in te vullen;
 • Checklist Brandstichting. Hier worden onder meer vragen gesteld over de locatie, de toegankelijkheid en de afvalbehandeling.

Heb je vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Schroom dan niet ons te bellen. Bij staan je graag te woord.