Verzekeren kost geld, is te moeilijk en saai. Veel ondernemers delen deze stelling.

Wij spelen een belangrijke rol bij het vergroten van het risicobewustzijn bij de ondernemer. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars komt naar voren dat ondernemers in veel gevallen zelfs niet de noodzakelijke basisverzekeringen hebben afgesloten als het om het afdekken van risico’s gaat waar de onderneming aan failliet kan gaan, zoals brand, inbraak, hacking of een forse claim met betrekking tot aansprakelijkheid.

Risicobewustzijn

In de praktijk blijkt vaak dat veel ondernemers onverschillig zijn als het gaat om de risico’s die het bedrijf loopt. Dit is ook wel begrijpelijk als je bedenkt dat ondernemers daar echt niet mee bezig zijn als ze hun bedrijf opbouwen. Verzekeringen kosten geld en dat geld kan ook worden gebruikt om te investeren in andere zaken. Het risicobewustzijn bij ondernemers is daarom laag.

Horeca

Ook bij horecaondernemers is het niet anders gesteld. Verzekeren behoren niet tot de dagelijkse werkzaamheden. De hedendaagse horecaondernemer doet meestal veel zelf en het voeren van administratie is een noodzakelijk kwaad. Ondernemers in het cafébedrijf, restaurants en hotels houden zich daar liever niet mee bezig. In de praktijk blijkt vaak dat er daadwerkelijk horecaondernemers zijn die geen bedrijfsverzekeringen hebben afgesloten. Wanneer de kostenpost verzekeringen niet in de verlies en winstrekening staat, is het oppassen geblazen.

Gemiddeld wordt 1,5% van de omzet door de horecaondernemer betaald aan verzekeringspremies. Als de adviseur tijdens een gesprek aangeeft dat dit hoog is, laat de ondernemer het meestal al snel afweten. Veel belangrijker is te vermelden dat verzekeringen geld kosten, maar dat het echt heel veel ellende kan besparen.

Adviseur

Recente onderzoeken geven aan dat ondernemers hun bedrijf vaak beter voor elkaar hebben op het gebied van verzekeringen en de aanverwante risico’s wanneer ze worden bijgestaan door een professionele adviseur. Helaas lukt het de adviseur lang niet altijd om bij de ondernemer aan tafel te komen. Wanneer de adviseur er wel in slaagt om in gesprek te komen met de bedrijfseigenaar, kan hij zijn toegevoegde waarde laten zien.

Cybercrime

Adviseurs slagen er doorgaans goed in om ondernemersrisico’s inzichtelijk te maken. Toch blijkt het risico van hacking vaak nog onbekend. Cybercriminaliteit wordt door veel ondernemers gezien als een ver van mijn bed show. Toch is het belangrijk dat de ondernemer beseft dat de risico’s hiervan groot zijn en in de toekomst alleen nog maar groter worden. Niet alleen voor verzekeren, maar zeker ook voor het treffen van preventiemaatregelen.

Begrijpelijke taal

Voor bedrijfsadviseurs is er nog veel te doen om het gesprek met ondernemers aan te gaan in een voor de ondernemer begrijpelijke taal. Dure woorden moeten vermeden worden. Wij spreken de taal van de ondernemer.