Formulieren

Op deze pagina vindt u onze voorwaarden. Daarnaast vindt u formulieren voor het opzeggen en intermediair wijzigen van uw verzekeringen. Tevens vindt u allerlei handige formulieren indien u onverhoopt een schade heeft.

Alhoewel u niet verplicht bent schadeformulieren naar ons te sturen, adviseren wij u dringend alle correspondentie met verzekeraars via ons te laten lopen. Op die manier zijn wij altijd op de hoogte van uw dossier en kunnen we de schadeafhandeling begeleiden.

Aansprakelijkstelling

Brief aansprakelijkheidstelling

Indien u geen all risk autoverzekering heeft of beschikt over een rechtsbijstandverzekering verkeer, moet de tegenpartij rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. U kunt dit doen door dexe aansprakelijkehidsbrief hieronder te printen, in te vullen en deze naar de tegenpartij te sturen of indien u inmiddels beschikt over de gegevens van de verzekeraar, naar de verzekeraar van de tegenpartij. De verzekeraar van de tegenpartij zal aansluitend een expert opdracht geven de schade aan uw auto te laten taxeren.

Intermediairwijziging

Overstappen naar ons

Heeft u lopende verzekeringen via een verzekeraar waarvan de distributie verloopt via tussenpersonen en wilt u deze onderbrengen bij ons? Print dan dit formulier, vul deze in en stuur deze naar ons. Wij nemen vervolgens contact met u op over onze kosten en gaan deze verzekeringen na akkoord bij ons kantoor onderbrengen.

Formulier inventarisatie bedrijven

Risico inventarisatie bedrijven

Als ondernemer loopt u risico’s, zowel persoonlijk als met uw bedrijf. Deze risico’s zijn niet verzekerd op uw particuliere verzekeringen. Daarom is het belangrijk om de juiste zakelijke verzekeringen voor uw bedrijf af te sluiten. Bij ons bent u compleet verzekerd voor bijna al uw bedrijfsrisico’s. Het enige wat wij niet verzekeren is het ondernemersrisico. Of u nu startend bent of reeds een ervaren ondernemer wij zijn u graag van dienst met een advies op maat. Op uw verzoek inventariseren wij uw verzekeringsbehoefte en bekijken wij of uw (huidige) verzekeringen hierop aansluiten.

Klantprofiel AOV basis

Inventarisatiemodel AOV

Dit inventarisatiemodel is in overleg met de AFM ontwikkeld. Volgens de AFM kan het formulier, bij een juist gebruik ervan, bijdragen aan een goed advies. De uiteindelijke kwaliteit van de inventarisatie hangt af van de manier waarop het formulier wordt ingevuld. Van geval tot geval zal bekeken moeten worden welke informatie uitgevraagd dient te worden om tot een goede beoordeling te komen.

Klantprofiel AOV inkomen partner

Inventarisatiemodel AOV inkomen partner

U kunt het het inkomen van uw partner meenemen om bijvoorbeeld het verzekerde inkomen bedragen te verlagen. Van geval tot geval zal bekeken moeten worden welke informatie uitgevraagd dient te worden om tot een goede beoordeling te komen.

Klantprofiel AOV eigen woning

Inventarisatiemodel AOV eigen woning

U kunt de overwaarde van uw woning gebruiken om bijvoorbeeld de wachttijd van uw AOV te verlengen of om de eindleeftijd van de AOV te verkorten. Van geval tot geval zal bekeken moeten worden welke informatie uitgevraagd dient te worden om tot een goede beoordeling te komen.

Klantprofiel AOV vermogen

Inventarisatiemodel AOV vermogen

U kunt het vermogen inzetten om bijvoorbeeld de wachttijd van uw AOV te verlengen of om de eindleeftijd van de AOV te verkorten. Van geval tot geval zal bekeken moeten worden welke informatie uitgevraagd dient te worden om tot een goede beoordeling te komen.

Opzegbrief

Verzekering(en) opzeggen

Een verzekering opzeggen kan op verschillende momenten. Ook het opzeggen van een reeds lopende verzekering maken we graag wat makkelijker voor u. U vindt hier een kant-en-klare opzegbrief. Deze opzegbrief kunt u printen, invullen en opsturen naar uw verzekeraar.

Schadeformulier algemeen

Heeft u schade?

Download dan dit schadeformulier, print deze vervolgens, vul deze in en stuur deze naar ons.

Dit schadeformulier kunt u gebruiken voor alle soorten schades met uitzondering van schade door motorrijtuigen, schade tijdens reizen en annuleringsverzekeringen.

Schadeformulier automotive

Claimt de verzekeraar de schade bij de tegenpartij?

In de volgende gevallen claimt de verzekeraar de schade rechtstreeks bij de tegenpartij:

  • Wa + casco (allrisk) autoverzekering
  • Wa verzekering + rechtsbijstand verkeer
  • Wa extra verzekering + rechtsbijstand verkeer

Bent u all risk verzekerd of bent u niet all risk verzekerd maar heeft u wel een rechtsbijstandverzekering verkeer? Dan stuurt u het schadeformulier rechtstreeks naar uw eigen verzekeraar of naar ons. Vervolgens geeft de verzekeraar opdracht aan een expert om de schade aan uw auto te taxeren. Aansluitend krijgt u de schade betaald, indien van toepassing, onder aftrek van het eigen risico. Is de tegenpartij schuldig aan de aanrijding? Dan stelt je verzekeraar de tegenpartij voor u aansprakelijk. Nadat de schade door de tegenpartij is betaald, ontvangt u het ingehouden eigen risico terug.

Ik heb geen all risk autoverzekering en geen rechtsbijstand verkeer

Indien u geen all risk autoverzekering of beschikt over een rechtsbijstandverzekering verkeer, moet de tegenpartij rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. U kunt dit doen door de aansprakelijkehidsbrief hieronder te printen, in te vullen en deze naar de tegenpartij te sturen of naar de verzekeraar van de tegenpartij. De verzekeraar van de tegenpartij zal vervolgens een expert opdracht geven de schade aan uw auto te laten taxeren.

Schade claimen of niet claimen?

Indien er geen schuldige tegenpartij is, kan het in een aantal gevallen niet voordelig zijn de schade te claimen. In dergelijke gevallen bent u op de langere termijn duurder uit in vergelijking tot het zelf betalen van de schade. De meeste verzekeraars geven de mogelijkheid de uitbetaalde schade binnen een jaar terug te betalen, waardoor u niet terug valt in het aantal opgebouwde schadevrije jaren en kortingspercentage.

Schadeformulier reis & annulering

Schade tijdens een reis of de reis kan niet doorgaan

Heeft u schade tijdens uw (zaken)reis of kan de reis door omstandigheden niet doorgaan? Print dit formulier, vul deze in en stuur deze naar ons. Wij gaan deze schade vervolgens voor u indienen bij de verzekeraar.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier bekijken.

Document voor Dienstverlening schade

DVD particuliere en zakelijke schadeverzekeringen

Het dienstverleningsdocument, afgekort DVD geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en onze kosten bij schadeverzekeringen particulieren en bedrijven. Met het dienstverleningsdocument weet u precies wat u aan kosten kunt verwachten.

U ontvangt deze voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, of in elk geval voordat u een advies krijgt.

Document voor Dienstverlening AOV

DVD arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Het dienstverleningsdocument, afgekort DVD geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en onze kosten bij het bemiddelen en adviseren in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde document. Met het dienstverleningsdocument weet u precies wat u aan kosten kunt verwachten.

Het dienstverleningsdocument is een belangrijk hulpmiddel. U ontvangt deze voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, of in elk geval voordat u een advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt.

Verwerkersovereenkomst

Verwerking persoonsgegevens

In de verzekeringsbranche worden veel persoonsgegevens verwerkt. Aanbieders en Ad- viseurs/Bemiddelaars verwerken deels dezelfde persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden daarbij ook over en weer uitgewisseld in het kader van een zorgvuldige dienstverlening aan de klant. Daarbij gelden zowel Verzekeraars als Adviseurs/Bemiddelaars in principe als ‘Verantwoordelijke’ in het kader van de privacy.

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Hier vindt u informatie over de onderneming en de dienstverlening. Onder meer onze statutaire naam en adresgegevens, de aard van onze dienstverlening, de interne klachtenprocedure en geschillenregeling en de inschrijving in register van de toezichthouder AFM.

UBO

UBO

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. De instelling is wettelijk verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.

Voor B.V.’s en N.V.’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel.

Voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

Voor de V.O.F., maatschap, C.V. en rederij is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.