Formulieren

Op deze pagina vindt u onze voorwaarden. Daarnaast vindt u formulieren voor het aanvragen, opzeggen en intermediair wijzigen van uw verzekeringen. Tevens vindt u allerlei handige formulieren indien u onverhoopt een schade heeft.

Alhoewel u niet verplicht bent schadeformulieren naar ons te sturen, adviseren wij u dringend alle correspondentie met verzekeraars via ons te laten lopen. Op die manier zijn wij altijd op de hoogte van uw dossier en kunnen we de schadeafhandeling begeleiden.

Let op: Voor een juiste werking van de formulieren dient u deze in Acrobat Reader te openen!

Inhoudsopgave

Particulier

A – Aanvraagformulier(en)
1 – Gecombineerde aanvraag verzekeringen

B – Dienstverleningsdocumenten
1 – Dienstenwijzer
2 – Dienstverleningsdocument (DVD)
3 – Dienstverleningsdocument AOV

C – Schadeformulieren
1 – Schadeformulier algemeen
2 – Schadeformulier motorrijtuigen
3. – Schadeformulier reis
4 – Aansprakelijkstelling

D – Overeenkomsten
1 – Overeenkomst serviceabonnement schadeverzekeringen
2 – Overeenkomst serviceabonnement AOV

E – Inventarisatieformulieren
1 – Algemene inventarisatie particulier
2 – Inventarisatie verzekeringen
3 – Inventarisatie AOV

F – Incassomachtigingen
1 – Incassomachtiging blanco
2 – Incassomachtiging Bonnes verzekeringen

G – Diversen
1 – Intermediairwijziging
2 – Opzegbrief

Schadeformulieren

Aansprakelijkstelling

Brief aansprakelijkheidstelling

Indien u geen all risk autoverzekering heeft of beschikt over een rechtsbijstandverzekering verkeer, moet de tegenpartij rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. U kunt dit doen door dexe aansprakelijkehidsbrief hieronder te printen, in te vullen en deze naar de tegenpartij te sturen of indien u inmiddels beschikt over de gegevens van de verzekeraar, naar de verzekeraar van de tegenpartij. De verzekeraar van de tegenpartij zal aansluitend een expert opdracht geven de schade aan uw auto te laten taxeren.

Algemeen

Heeft u schade?

Download dan dit schadeformulier, print deze vervolgens, vul deze in en stuur deze naar ons.

Dit schadeformulier kunt u gebruiken voor alle soorten schades met uitzondering van schade door motorrijtuigen, schade tijdens reizen en annuleringsverzekeringen.

Motorrijtuigen

Claimt de verzekeraar de schade bij de tegenpartij?

In de volgende gevallen claimt de verzekeraar de schade rechtstreeks bij de tegenpartij:

  • Wa + casco (allrisk) autoverzekering
  • Wa verzekering + rechtsbijstand verkeer
  • Wa extra verzekering + rechtsbijstand verkeer

Bent u all risk verzekerd of bent u niet all risk verzekerd maar heeft u wel een rechtsbijstandverzekering verkeer? Dan stuurt u het schadeformulier rechtstreeks naar uw eigen verzekeraar of naar ons. Vervolgens geeft de verzekeraar opdracht aan een expert om de schade aan uw auto te taxeren. Aansluitend krijgt u de schade betaald, indien van toepassing, onder aftrek van het eigen risico. Is de tegenpartij schuldig aan de aanrijding? Dan stelt je verzekeraar de tegenpartij voor u aansprakelijk. Nadat de schade door de tegenpartij is betaald, ontvangt u het ingehouden eigen risico terug.

Ik heb geen all risk autoverzekering en geen rechtsbijstand verkeer

Indien u geen all risk autoverzekering of beschikt over een rechtsbijstandverzekering verkeer, moet de tegenpartij rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. U kunt dit doen door de aansprakelijkehidsbrief hieronder te printen, in te vullen en deze naar de tegenpartij te sturen of naar de verzekeraar van de tegenpartij. De verzekeraar van de tegenpartij zal vervolgens een expert opdracht geven de schade aan uw auto te laten taxeren.

Schade claimen of niet claimen?

Indien er geen schuldige tegenpartij is, kan het in een aantal gevallen niet voordelig zijn de schade te claimen. In dergelijke gevallen bent u op de langere termijn duurder uit in vergelijking tot het zelf betalen van de schade. De meeste verzekeraars geven de mogelijkheid de uitbetaalde schade binnen een jaar terug te betalen, waardoor u niet terug valt in het aantal opgebouwde schadevrije jaren en kortingspercentage.

Reis / annulering

Schade tijdens een reis of de reis kan niet doorgaan

Heeft u schade tijdens uw (zaken)reis of kan de reis door omstandigheden niet doorgaan? Print dit formulier, vul deze in en stuur deze naar ons. Wij gaan deze schade vervolgens voor u indienen bij de verzekeraar.

Aanvraagformulieren

Particulier

Aanvraagformulier particuliere verzekeringen.

Te gebruiken voor de volgende verzekeringen:

Zakelijk

Aanvraagformulier zakelijke verzekeringen

Te gebruiken voor de volgende verzekeringen:

Garage

Aanvraagformulier garageverzekering

Gecombineerde aanvraag garageverzekeringen.

Garageverzekering informatie

Informatie garageverzekering

Meer informatie over de garageverzekering

Ziekteverzuim

Aanvraagformulier ziekteverzuim

Voor schade door ziekteverzuim van werknemers.

Aansprakelijkheid zakelijk

Aanvraagformulier aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Losse aanvraag voor de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Brand zakelijk

Aanvraagformulier brand bedrijven

Losse aanvraag voor de gebouwen-, inventaris-, goederen- en bedrijfsschadeverzekering.

Documenten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier bekijken.

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Hier vindt u informatie over de onderneming en de dienstverlening. Onder meer onze statutaire naam en adresgegevens, de aard van onze dienstverlening, de interne klachtenprocedure en geschillenregeling en de inschrijving in register van de toezichthouder AFM.

Document dienstverlening

DVD particuliere en zakelijke schadeverzekeringen

Het dienstverleningsdocument, afgekort DVD geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en onze kosten bij schadeverzekeringen particulieren en bedrijven. Met het dienstverleningsdocument weet u precies wat u aan kosten kunt verwachten.

U ontvangt deze voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, of in elk geval voordat u een advies krijgt.

Document dienstverlening AOV

DVD arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Het dienstverleningsdocument, afgekort DVD geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en onze kosten bij het bemiddelen en adviseren in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde document. Met het dienstverleningsdocument weet u precies wat u aan kosten kunt verwachten.

Het dienstverleningsdocument is een belangrijk hulpmiddel. U ontvangt deze voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, of in elk geval voordat u een advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt.

Verwerkers overeenkomst

Verwerking persoonsgegevens

In de verzekeringsbranche worden veel persoonsgegevens verwerkt. Aanbieders en Ad- viseurs/Bemiddelaars verwerken deels dezelfde persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden daarbij ook over en weer uitgewisseld in het kader van een zorgvuldige dienstverlening aan de klant. Daarbij gelden zowel Verzekeraars als Adviseurs/Bemiddelaars in principe als ‘Verantwoordelijke’ in het kader van de privacy.

Overig

Intermediairwijziging

Overstappen naar ons

Heeft u lopende verzekeringen via een verzekeraar waarvan de distributie verloopt via tussenpersonen en wilt u deze onderbrengen bij ons? Print dan dit formulier, vul deze in en stuur deze naar ons. Wij nemen vervolgens contact met u op over onze kosten en gaan deze verzekeringen na akkoord bij ons kantoor onderbrengen.

Makelaarsverklaring

Makelaarsverklaring

Eenvoudig overstappen. Om de procedure van het oversluiten voor u gemakkelijker te maken hebben wij een formulier ontworpen dat dient als makelaarsverklaring en intermediairwijziging. Wij verzorgen voor u het oversluiten.

Omstandigheden verklaring

Omstandighedenverklaring

U gaat uw aansprakelijkheidsverzekering beëindigen. Dat betekent dat uw bedrijf na beëindiging van de verzekering niet meer is verzekerd voor aansprakelijkheidsschades. Ook niet als het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor een feit dat plaats vond in de tijd dat het nog verzekerd was.

Hiervoor geldt echter één uitzondering. Als u op het omstandighedenformulier laat weten voor welke omstandigheden (uit de tijd dat u was verzekerd bij uw vorige verzekeraar) uw bedrijf mogelijk alsnog aansprakelijk kan worden gesteld, dan neemt die verzekeraar aansprakelijkheidsschades voortkomend uit die omstandigheden toch in behandeling. Ook al heeft u is deze verzekering reeds beëindigd. Een schade die veroorzaakt is door omstandigheden die u niet op dit formulier heeft gemeld, wordt niet meer in behandeling genomen.

Opzegbrief

Verzekering(en) opzeggen

Een verzekering opzeggen kan op verschillende momenten. Ook het opzeggen van een reeds lopende verzekering maken we graag wat makkelijker voor u. U vindt hier een kant-en-klare opzegbrief. Deze opzegbrief kunt u printen, invullen en opsturen naar uw verzekeraar.

UBO

UBO

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. De instelling is wettelijk verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.

Voor B.V.’s en N.V.’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel.

Voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

Voor de V.O.F., maatschap, C.V. en rederij is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

Overeenkomst particulier

Serviceabonnement particulieren

Overeenkomst serviceabonnement particulieren schadeverzekeringen

Overeenkomst zakelijk

Serviceabonnement zakelijk

Overeenkomst serviceabonnement zakelijk schadeverzekeringen

Overeenkomst AOV

Serviceabonnement AOV

Overeenkomst advies en serviceabonnement arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inventarisatie particulieren

Inventarisatieformulier particulieren

Algemene inventarisatie particulieren.

Inventarisatie bedrijven

Inventarisatieformulier bedrijven

Algemene inventarisatie bedrijven.

Inventarisatie preventie eisen

Inventarisatieformulier preventie eisen

Inventarisatie preventie eisen.

Inventarisatie verzekeringen

Inventarisatieformulier verzekeringen

Inventarisatie lopende verzekeringen en gewenste verzekeringen.

Inventarisatie verzekeringen particulier

Inventarisatieformulier verzekeringen particulieren

Inventarisatie lopende verzekeringen en gewenste verzekeringen.

Inventarisatie AOV

Inventarisatieformulier AOV

Inventarisatie arbeidsongeschiktheidsverzekering

SEPA

Incassomachtiging

SEPA doorlopende incassomachting.

SEPA BONV

Incassomachtiging

SEPA doorlopende incassomachtging Bonnes verzekeringen.

Let op: Voor een juiste werking van de formulieren dient u deze in Acrobat Reader te openen!

Formulieren

Op zoek naar een bepaald formulier?

Tip: Bovenaan deze pagina vindt u een handig menu die is onderverdeeld in zakelijke en particuliere formulieren.

Inhoudsopgave