LET OP

Voor een juiste werking van de formulieren adviseren wij dringend deze in de gratis te downloaden Acrobat Reader te openen!

Schadeformulieren

Formulieren / downloads

Op deze pagina vind je alle benodigde formulieren die voor het aanvragen, opzeggen en intermediair wijzigen van je verzekeringen noodzakelijk zijn. Formulieren die betrekking hebben op schade kun je vinden door op de groene button schadeformulieren te klikken.

Door de grote hoeveelheid formulieren hebben wij een handig menu gemaakt, zodat je sneller vindt wat je zoekt.

Alhoewel je niet verplicht bent om formulieren naar ons te sturen of te mailen, adviseren wij je dringend alle correspondentie met verzekeraars via ons te laten lopen. Op die manier zijn wij altijd op de hoogte van je dossier en kunnen we deze voor je begeleiden.

Kom je ergens niet uit of heb je vragen, schroom dan niet met ons contact op te nemen. Wij helpen je graag verder.

ZAKELIJK

PARTICULIER

AANVRAAGFORMULIEREN ZAKELIJK

ZAKELIJKE VERZEKERINGEN

Gecombineerd aanvraagformulier zakelijke verzekeringen

Geschikt voor de aanvraag van de volgende verzekeringen:

 • Glas- en gebouwenverzekering
 • Huurdersbelang-, inventaris- en goederenverzekering
 • Extra kosten- en bedrijfsschadeverzekering
 • Reconstructiekostenverzekering
 • Fraude- en geldverzekering
 • Elektronica- en  machinebreukverzekering
 • Milieuschadeverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)  incl. product- en werkgeversaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Eigen vervoer en goederen transportverzekering
 • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Werk- en landbouwmaterieelverzekering
 • Container- en trailerverzekering
 • Vrachtauto-, bestel- en autoverzekering

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Aanvraagformulier zakelijke verzekeringen

GARAGEVERZEKERING

Aanvraagformulier garageverzekering

Garage- en autobedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico’s. Een ongeluk kan altijd gebeuren, ook al zijn gekwalificeerde werknemers aanwezig die volgens alle veiligheidsvoorschriften werken. De garageverzekering die specifiek is afgestemd op deze bedrijfstak beschermt je bedrijf tegen de financiële risico’s.

De volgende onderdelen kunnen op dit aanvraagformulier worden ingevuld:

 • Aansprakelijkheid motorrijtuigen
 • Aansprakelijkheid garagebedrijf
 • Verkeerschadeverzekering werknemers
 • Motorrijtuigen klanten
 • Schade handelsvoorraad
 • Schade eigen motorrijtuigen
 • Ongevallen
 • Rechtsbijstand

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Aanvraagformulier garageverzekering

CAR-VERZEKERING

Aanvraagformulier car-verzekering

Met de CAR-verzekering (construction all risk) is het werk verzekerd tegen schade. Denk aan schade door diefstal, brand, vandalisme of storm. En ook schade door verkeerd te werken (uitvoeringsfout) is verzekerd.

Met een standaard gebouwverzekering is meestal schade door verkeerd werken niet verzekerd. En met een aansprakelijkheidsverzekering is schade aan het werk meestal niet verzekerd. Met de CAR-verzekering zijn deze situaties wel verzekerd.

De volgende onderdelen zijn verzekerd:

 • Schade aan het werk zelf, maar ook aan gebouwen en spullen van de opdrachtgever
 • Schade aan persoonlijk bezit, ook van het personeel
 • De reparatie of de aankoop van vervangende materialen
 • De kosten die worden gemaakt om directe schade te beperken

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Aanvraagformulier CAR-verzekering

CYBERVERZEKERING

Aanvraagformulier cyberverzekering

De cyberverzekering beschermt tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en andere vormen van cybercriminaliteit.

De volgende onderdelen zijn verzekerd:

 • Aansprakelijkheid voor schade bij anderen als gevolg van cybercriminaliteit
 • Eigen schade, zoals kosten om imagoschade te herstellen of de kosten van gestolen data
 • Omzetverlies als bijvoorbeeld het netwerk langere tijd onbereikbaar is door een cyberaanval

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Aanvraagformulier cyberverzekering

ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING

Aanvraagformulier ziekteverzuimverzekering

In de arbeidsvoorwaarden of in de cao zijn de afspraken met de medewerkers vastgelegd. Daarin staat wat de werkgever doorbetaalt als de medewerker ziek is. De werkgever is wettelijk verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen.

 1. Verzuimverzekering conventioneel: De conventionele verzuimverzekering is met name geschikt voor kleinere (MKB) bedrijven tot ongeveer 35 medewerkers. Verplichtingen rondom verzuim en re-integratie worden zoveel mogelijk uit handen genomen. Je hebt hier een eigen risico in dagen. boven het eigen risico wordt vergoed en is onbeperkt, alles onder het eigen risico is voor eigen rekening.
 2. Stop loss verzekering: De stop-loss verzekering wordt vaak gekozen door bedrijven met meer dan 35 medewerkers. Deze ziekteverzuimverzekering is geschikt als de financiële buffer groot genoeg is, maar wél verzekerd wil zijn tegen onverwacht hoge kosten door verzuim. Er is hier sprake van een eigen risico in geld.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Aanvraagformulier ziekteverzuimverzekering

ZAKENREISVERZEKERING

Aanvraagformulier doorlopende zakenreisverzekering en collectieve doorlopende zakenreisverzekering

De Doorlopende Zakenreisverzekering is de ideale verzekering voor iedereen die regelmatig op zakenreis gaat. Je kunt je als zakelijke reiziger volledig richten op het doel van de reis en erop vertrouwen dat de reisverzekeraar en hulpverlener klaar staat wanneer dat nodig is. Zowel in nood, maar ook bij minder spoedeisende, reisgerelateerde vragen.

Zijn meerdere mensen binnen je bedrijf vaak op pad voor het werk? Met de collectieve zakenreisverzekering zijn al je medewerkers op reis verzekerd. Standaard zijn commerciële, administratieve of toezichthoudende werkzaamheden verzekerd. Werkzaamheden met een verhoogd risico zijn doorgaans tegen een toeslag mee te verzekeren.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Aanvraagformulier zakenreis

AANVRAAGFORMULIEREN PARTICULIER

PARTICULIERE VERZEKERINGEN

Gecombineerd aanvraagformulier particuliere verzekeringen

Geschikt voor de aanvraag van de volgende verzekeringen:

 • Woonhuisverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Glasverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
 • Autoverzekering
 • Oldtimerverzekering
 • Camperverzekering
 • Caravanverzekering
 • Reisverzekering
 • Motorverzekering
 • Scooterverzekering
 • Fietsverzekering
 • Pleziervaartuigverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Ongevallenverzekering

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Gecombineerd aanvraagformulier particulieren

DIENSTEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT (DVD)

Informatie dienstverlening

Het dienstverleningsdocument, afgekort DVD geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en onze kosten bij verzekeringen die onder het provisieverbod vallen. Met het dienstverleningsdocument weet je altijd precies wat je aan kosten kunt verwachten.

Je ontvangt deze voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, of in elk geval voordat je een advies krijgt.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Dienstverleningsdocument (DVD)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEID (DVD AOV)

Informatie dienstverlening arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Het dienstverleningsdocument, afgekort DVD geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en onze kosten bij het bemiddelen en adviseren in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde document. Met het dienstverleningsdocument weet je precies wat je aan kosten kunt verwachten.

Het dienstverleningsdocument is een belangrijk hulpmiddel. Je ontvangt deze voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, of in elk geval voordat je een advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheid (DVD-AOV)

DIENSTENWIJZER

Informatie dienstverlening

In dit document geven wij je inzicht in ons bedrijf, onze diensten en onze dienstverlening met betrekking tot schadeverzekering(en) volgens de regels van de Wet op het financieel toezicht (WFT) .

Onder meer onze statutaire naam en adresgegevens, de aard van onze dienstverlening, de interne klachtenprocedure en geschillenregeling en de inschrijving in register van de toezichthouder AFM.

Als je besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet je precies waar je aan toe bent en wat we van elkaar mogen verwachten.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Dienstenwijzer

OVEREENKOMSTEN ZAKELIJK

OPDRACHTBEVESTIGING ADVIES SCHADEVERZEKERINGEN

Bevestiging opdracht

Bevestiging van onze dienstverlening waaronder; tarief, adviestraject, wat wij van jou verwachten en wat je van ons kunt verwachten. Met deze opdrachtbevestiging weet je exact waar je aan toe bent.

Het adviestraject bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 1. Inventarisatie onderneming (taxatierapporten, bedrijfsstructuur, risicoadres(sen), bedrijfsactiviteiten, logistiek, werknemers, preventie en risicoperceptie);
 2. Inventarisatie van de risico’s die je onderneming loopt die verband houden met schadeverzekeringen;
 3. Inventarisatie van de lopende verzekeringen;
 4. Inventarisatie van de preventie-eisen (wordt hieraan voldaan);
 5. Risicoanalyse;
 6. Offertes aanvragen en vergelijken;
 7. Advisering.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Opdrachtbevestiging advies zakelijke schadeverzekeringen

SERVICEABONNEMENT ZAKELIJK

Overeenkomst serviceabonnement zakelijke schadeverzekeringen

Met deze abonnementsovereenkomst heb je recht op advies-, bemiddelings- en/of servicediensten. Deze diensten bestaan onder andere uit inventarisatie, analyse, beheer en het geven van advies over bedrijfsmatige verzekeringen. De exacte inhoud van onze dienstverlening vind je in de bijlage “Wat wij voor je doen”.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Overeenkomst serviceabonnement zakelijke verzekeringen

VERWERKERSOVEREENKOMST

Overeenkomst verwerking persoonsgegevens

In de verzekeringsbranche worden veel persoonsgegevens verwerkt. Aanbieders en adviseurs / bemiddelaars verwerken deels dezelfde
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden daarbij ook over en weer uitgewisseld in het kader van een zorgvuldige dienstverlening aan de klant.

Daarbij gelden zowel verzekeraars als adviseurs / bemiddelaars in principe als ‘verantwoordelijke’ in het kader van de privacy.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Verwerkersovereenkomst

OVEREENKOMSTEN PARTICULIER

SERVICEABONNEMENT PARTICULIEREN

Overeenkomst serviceabonnement particulieren schadeverzekeringen

Met deze abonnementsovereenkomst heb je recht op advies-, bemiddelings- en/of servicediensten. Deze diensten bestaan onder andere uit inventarisatie, analyse, beheer en het geven van advies over je verzekeringen. De exacte inhoud van onze dienstverlening vind je in de bijlage “Wat wij voor je doen”.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Overeenkomst serviceabonnement particulier

OVEREENKOMST ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (AOV)

Opdrachtbevestiging en serviceabonnement

Met deze overeenkomst heb je recht op advies, bemiddeling en nazorg van je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze diensten bestaan onder andere uit inventarisatie, analyse, onderhoud en het geven van advies over je arbeidsongeschiktheidsverzekering. De exacte inhoud van onze dienstverlening vind je in de overeenkomst / opdrachtbevestiging.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Overeenkomst arbeidsongschiktheid (AOV)

INVENTARISATIE

INVENTARISATIE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (AOV)

Informatie dienstverlening arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Deze inventarisatie verschaft inzicht in de te nemen stappen om je inkomenspositie bij arbeidsongeschiktheid op het gewenste peil te houden. Na het invullen van het formulier ontvang je een rapport met ons advies over een passende verzekering. Deze rapportage wordt persoonlijk met je besproken.

Wij vragen je vriendelijk dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Mis je zaken waarvan je vermoedt dat deze relevant zijn voor de inventarisatie? Dan kunt je deze in de opmerkingen aangeven of er documenten aan toevoegen.

Met de verstrekte informatie gaan we vertrouwelijk om. We gebruiken dit uitsluitend om een passend advies te geven voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Inventarisatie arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

INCASSO

INCASSOMACHTING ABONNEMENT

SEPA serviceabonnement

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig het serviceabonnement.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Incassomachtiging abonnement

INCASSOMACHTING ALGEMEEN

SEPA algemeen

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Incassomachtiging (SEPA)

DIVERSEN

INTERMEDIAIRWIJZIGING

Overstapformulier

Met een Intermediairwijziging kun je bestaande verzekeringen overdragen aan een andere adviseur of tussenpersoon.

Je hebt lopende verzekeringen via een verzekeraar waarvan de distributie verloopt via tussenpersonen en wilt deze onderbrengen bij ons. Na ontvangst van de ingevulde en ondertekende intermediairwijziging informeren wij de betreffende verzekeraar(s).

Afhankelijk van het soort verzekering(en) informeren wij je over onze beloning voor advies, bemiddeling en beheer. Bij complexe producten, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) werken wij altijd op declaratiebasis. In geval van schadeverzekeringen werken wij op provisiebasis of op abonnementsbasis.

Na een intermediairwijziging  gaan wij samen met je inventariseren en controleren of de verzekering(en) nog aan je wensen voldoen en passen bij je situatie.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Intermediairwijziging

MAKELAARSVERKLARING

Machtiging intermediair

Om de procedure van het oversluiten voor je eenvoudiger te maken hebben wij een formulier ontworpen dat dient als makelaarsverklaring. Met dit formulier verzorgen wij voor je het volledige proces van oversluiten en/of intermediair wijzigen van de lopende verzekeringen.

Je machtigt ons namens jou met verzekeraars te onderhandelen, verzekeringen op te zeggen, verzekeringen af
te sluiten, wijzigingen aan te brengen, alsmede alle informatie bij verzekeraars op te vragen welke wij nodig achten voor het beheer van de lopende verzekeringsportefeuille.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Makelaarsverklaring

OMSTANDIGHEDENVERKLARING

Beëindiging aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Je gaat je aansprakelijkheidsverzekering beëindigen. Dat betekent dat je bedrijf na beëindiging van de verzekering niet meer is verzekerd voor aansprakelijkheidsschades. Ook niet als het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor een feit dat plaats vond in de tijd dat het nog verzekerd was.

Hiervoor geldt echter één uitzondering. Als je op het omstandighedenformulier laat weten voor welke omstandigheden (uit de tijd dat je was verzekerd bij je vorige verzekeraar) je bedrijf mogelijk alsnog aansprakelijk kan worden gesteld, dan neemt die verzekeraar aansprakelijkheidsschades voortkomend uit die omstandigheden toch in behandeling. Ook al is deze verzekering reeds beëindigd. Een schade die veroorzaakt is door omstandigheden die je niet op dit formulier hebt gemeld, wordt niet meer in behandeling genomen.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Omstandighedenverklaring

OPZEGBRIEF

Opzeggen verzekering(en)

Een verzekering opzeggen kan op verschillende momenten. Ook het opzeggen van een reeds lopende verzekering maken we graag wat makkelijker voor je. Je vindt hier een kant-en-klare opzegbrief. Deze opzegbrief kunt je invullen, ondertekenen en mailen naar ons.

Gebruik het opzegformulier voor het opzeggen van verzekeringen. Deze opzegbrief kan worden gebruikt voor het opzeggen van een verzekering met inachtneming van het contractuele opzegtermijn.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Opzegbrief

VERKLARING UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE (UBO)

Ultimate beneficial owner

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. De instelling is wettelijk verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.

Voor B.V.’s en N.V.’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel.

Voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

Voor de V.O.F., maatschap, C.V. en rederij is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

Klik op het formulier om deze te openen.

Terug naar inhoudsopgave
Verklaring uiteindelijk belanghebbende (UBO)