Een glasbedrijf uit Enter (Overijssel) hoeft niet te verwachten dat zijn buurman pallets op 27 meter afstand houdt. Volgens de voorzieningenrechter kan het brandrisico’s van de pallets niet aangemerkt worden als onrechtmatige hinder. De glasondernemer zit hierdoor met een onverzekerbaar pand.

Rechter: Brandrisico pallets is geen onrechtmatige hinder

De Twentse Glasgroep was naar de rechter gestapt omdat verzekeraars hem geen dekking willen verlenen vanwege de voorraad van het palletbedrijf van de buren. De ondernemer heeft een tijdelijke brandverzekering tegen een premie die vijf keer zo hoog is als marktconform. Als die afloopt, willen verzekeraars alleen dekking verlenen als de pallets van de buren op minimaal 27 meter afstand blijven.

Norm schiet tekort

In een kort geding krijgt de Twentse Glasgroep niet voor elkaar dat zijn buurman de pallets elders moet opslaan. Volgens de voorzieningenrechter heeft het palletbedrijf al meermaals aanpassingen gedaan aan de opslag om te voldoen aan gemeentelijke richtlijnen. De ondernemer houdt zich nu aan het Bouwbesluit en het brandweeradvies, waarin staat dat de palletstapel een maximaal stralingsniveau van 15 kW/m2 mag hebben.

Volgens de Twentse Glasgroep schiet die norm tekort. Het bedrijf wijst op een brand bij een palletbedrijf in Kampen en op de in chaos ontaarde nieuwjaarsvuren in Scheveningen. Europese en Nederlandse verzekeraars hanteren een norm van 27 meter als afstand voor een palletopslag tot de volgende bebouwing. Volgens de glasondernemer is bij de palletbrand in Kampen nog gebleken dat 24 meter onvoldoende was. In Scheveningen leidden extreem hoge vlammen en vliegvuur tot schade.

Gelijk belang

De voorzieningenrechter stelt echter dat het niet aan hem is om in een kort geding de normen aan te passen. Onrechtmatige hinder gaat doorgaans over het verspreiden van stank, rook of gassen. Volgens de Twentse Glasgroep valt hieronder ook het risico op brand. De rechter verwerpt dat. Het palletbedrijf houdt de pallets legaal en houdt zich aan het Bouwbesluit. Dat streeft na dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een naastgelegen perceel of band. Dat is hetzelfde belang als de glasondernemer heeft, en daarom ziet de rechter geen reden andere normen te hanteren.

De Twentse Glasgroep heeft aangekondigd via een bestuursrechtelijke procedure te laten onderzoeken of de gehanteerde brandrisiconormen aangepast moeten worden.

Bron: Amweb