In de markt bestaat verwarring over het verschil tussen een vaste taxatie en een waardebepaling. Met deze publicatie hopen wij de verschillen in kaart te brengen zodat een goede afweging kan worden gemaakt tussen de keuze tussen een van deze twee producten.

Waardebepaling

Voordeel waardebepaling

• geen onderverzekering
• lage of geen kosten

Nadeel waardebepaling

• Kans op oververzekering en dus ook kans op (te) hoge premie;
• Summiere rapportage; bij schade zal verzekerde door middel van historische facturen moeten aantonen wat er verloren is gegaan;
• 40%-regeling (indemniteitsbeginsel) is van toepassing; schade aan inventaris kan op basis van een dagwaarde worden afgewikkeld;
• De waarde grondslag voor een inventarisverzekering is nieuwwaarde, echter in geval van schade kan de schaduitkering geschieden op basis van dagwaarde (zie boven);
• Onduidelijkheid of zaken verzekerd zijn onder opstal, eigenaren-/huurdersbelang en/of inventaris, waar- door discussie kan ontstaan bij schade en er in het slechtste geval (gedeeltelijk) geen polisdekking is;
• Misleidende werking; verzekerde is in de veronderstelling dat hij uitstekend verzekerd is door middel van een ‘getaxeerde polis tegen nieuwwaarde,’ echter, bij schade kan de uitkering (veel) lager uitvallen dan verwacht met alle gevolgen van dien;
• Beperkt geldig (vaak 5 jaar).

Taxatie 7:960 BW

Voordeel taxatie 7:960 BW

• Geen onder- of oververzekering;
• Uitgebreide rapportage op detailniveau gespecificeerd en gewaardeerd; bij schade kan verzekerde aan- tonen wat er verloren is gegaan;
• Bij onherstelbare schade wordt het getaxeerde bedrag uitgekeerd (bij inventaris in de regel de nieuw waarde);
• 40%-regeling (indemniteitsbeginsel) is niet van toepassing; de toegevoegde waarde van het rapport wordt door het Burgerlijk Wetboek bekrachtigd;
• Er kan worden gekozen voor een afwijkende waarde grondslag bij inventaris (dagwaarde/vervangings- waarde i.p.v. nieuwwaarde). Desgewenst kunnen zaken worden uitgesloten;
• Duidelijkheid of zaken verzekerd zijn onder opstal, eigenaren-/huurdersbelang en/of inventaris (er kan worden afgeweken van de richtlijnen van het verbond van verzekeraars).

Nadeel taxatie 7:960 BW

• Beperkt geldig (3 jaar inventaris, 6 jaar opstal mits indexatie verzekerde som is opgenomen); • Kosten.

TAXATIE (pdf)