In de markt bestaat verwarring over het verschil tussen een vaste taxatie (7:960 BW) en een waardebepaling. Met dit overzicht brengen wij de verschillen overzichtelijk in kaart zodat een goede afweging kan worden gemaakt in de keuze tussen deze twee producten.

Waardebepaling

Voordeel waardebepaling

 • Geen onderverzekering
 • Lage of geen kosten (omdat een waardebepaling vaak door verzekeraars gratis wordt aangeboden)

Nadeel waardebepaling

 • Kans op oververzekering en dus ook kans op (te) hoge premie;
 • Summiere rapportage. Bij schade zal verzekerde door middel van historische facturen moeten aantonen wat er verloren is gegaan;
 • 40%-regeling (indemniteitsbeginsel) is van toepassing. Schade aan inventaris kan op basis van dagwaarde worden afgewikkeld;
 • De waarde grondslag voor een inventarisverzekering is nieuwwaarde, echter in geval van schade kan de schaduitkering geschieden op basis van dagwaarde (zie 40% regeling hierboven);
 • Onduidelijkheid of zaken verzekerd zijn onder opstal, eigenaren-, huurdersbelang en/of inventaris, waardoor discussie kan ontstaan bij schade en er in het slechtste geval geen of gedeeltelijk dekking is;
 • Er kunnen geen zaken worden uitgesloten. Het is dus alles of niets;
 • Misleidende werking. Verzekerde is in de veronderstelling dat hij uitstekend verzekerd is door middel van een ‘getaxeerde polis tegen nieuwwaarde’ echter, bij schade kan de uitkering (veel) lager uitvallen dan verwacht met alle gevolgen van dien;
 • Beperkte geldigheid (doorgaans 5 jaar).

Vaste taxatie (7:960 BW)

Voordeel taxatie 7:960 BW

 • Geen onder- of oververzekering mogelijk;
 • Uitgebreide rapportage op detailniveau gespecificeerd en gewaardeerd. Bij schade kan verzekerde eenvoudig aantonen wat er precies verloren is gegaan;
 • Bij onherstelbare schade wordt het getaxeerde bedrag uitgekeerd (bij inventaris in de regel de nieuwwaarde);
 • 40%-regeling (indemniteitsbeginsel) is niet van toepassing. De toegevoegde waarde van het rapport wordt door het Burgerlijk Wetboek bekrachtigd;
 • Er kan worden gekozen voor een afwijkende waarde grondslag bij inventaris (dagwaarde / vervangingswaarde in plaats van nieuwwaarde). Desgewenst kunnen zaken worden uitgesloten;
 • Duidelijkheid of zaken verzekerd zijn onder opstal, eigenaars- en/of huurdersbelang en/of inventaris (er kan worden afgeweken van de richtlijnen van het verbond van verzekeraars).

Nadeel taxatie 7:960 BW

 • Beperkte geldigheid (3 jaar voor de getaxeerde inventaris en 6 jaar voor de opstal mits indexatie van de verzekerde som is opgenomen);
 • Kosten.

Conclusie: Vaste taxatie of waardebepaling?

De ervaring leert ons dat in geval van een waardebepaling de bespaarde kosten van een vaste taxatie doorgaans alsnog worden betaalt in de vorm van een hogere premie. Als we daarbij de voordelen van een vaste taxatie in ogenschouw nemen is de vaste taxatie (7:960 BW) de beste keuze!

Overzicht

Download hieronder het volledige overzicht in pdf formaat.