Als ondernemer in de horeca werk je voortdurend aan een prettige beleving voor je gasten. Deze gastvrijheid wil je natuurlijk onder alle omstandigheden blijven bieden. Onze horecaverzekeringen helpen je daarbij.

In elk horecabedrijf heb je te maken met risico’s, zoals het risico op brand in de keuken of diefstal van contant geld.

Deze tegenvallers kunnen er in het ergste geval voor zorgen dat je bedrijf (tijdelijk) stil komt te liggen. Met als resultaat teleurgestelde gasten, veel regelwerk en stressvolle momenten voor jou en je horecapersoneel.

Een unieke horecaverzekering waarbij alles overzichtelijk is ondergebracht bij één verzekeraar, met een complete dekking én in de meeste gevallen tegen de laagste premie en beste voorwaarden. De horeca verzekering bevat extra dekkingen, die exclusief bij ons aangeboden worden.

Vrijblijvende offerte horeca verzekering

Wil je weten hoeveel premie je kunt besparen? Dan heb je drie mogelijkheden:

 1. Vul onderstaand offerteformulier in en je ontvangt van ons een geheel vrijblijvende offerte;
 2. Download het horeca aanvraagformulier, vul deze in (je hoeft deze niet te ondertekenen) en mail deze vervolgens naar info@bonv.nl;
 3. Bel ons op 0541 – 36 35 08.
Lees meer

Offerteformulier horeca verzekeringen

1. Gegevens horeca onderneming

Zie uittreksel Kamer van Koophandel

2. Risicoadres horecaonderneming

3. Contactpersoon

In welke hoedanigheid doe je deze offerteaanvraag?

4. Premie

5. Bedrijfsmiddelen

6. Preventieve maatregelen

7. Bedrijfsgebouw

Eigenaarsbelang zijn alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die zijn aangebracht aan het gebouw.

8. Inventaris en goederen

9. Bedrijfsschade

Bruto winst = vaste kosten + winst of omzet - variabele kosten

10. Glas

11. Aansprakelijkheid

12. Rechtsbijstand

13. Milieuschade

14. Versturen

Vul hier het aantal schades in over de afgelopen 5 jaar die onder de gevraagde verzekering(en) gedekt is.
Akkoord *

Deze verzekering bevat alle noodzakelijke verzekeringen voor een horeca gelegenheid. Een aanbod van de beste kwaliteit, unieke extra’s en tegen een zeer scherpe premie.

Het pakket omvat de volgende onderdelen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering (schade aan auto’s van gasten standaard verzekerd tot € 25.000)
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Eigenaars – en huurdersbelangverzekering
 • Elektrische fietsen
 • Elektronicaverzekering
 • Garderoberisico (standaard verzekerd tot € 1.000)
 • Gebouwenverzekering
 • Geldverzekering (standaard verzekerd tot € 2.500)
 • Glasverzekering
 • Goederenverzekering
 • Inventarisverzekering (inclusief dekking voor schade aan geleasde / gehuurde zaken en schade aan terrasmeubilair standaard verzekerd tot € 5.000)
 • Koelschadeverzekering (standaard verzekerd tot € 5.000)
 • Milieuschadeverzekering
 • Opslag elders
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Reconstructiekosten (standaard verzekerd tot € 125.000 of indien dat meer blijkt te zijn: tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag maar niet meer dan € 250.000,‐ per gebeurtenis.)

Indien het je voorkeur heeft om slechts één of meerdere onderdelen te verzekeren, is dat uiteraard ook mogelijk.

Met de horecapolis heb je niet alleen unieke dekkingen tegen een messcherp tarief, maar ben je bovendien overzichtelijk en zonder doublures of hiaten verzekerd bij één verzekeraar.

De meeste verzekeraars eisen onder andere de volgende garanties:

 1. De inbraakinstallatie dagelijks juist in te schakelen (indien aangegeven dat er een inbraakinstallatie aanwezig is);
 2. Aanwezigheid van blusmiddelen met jaarlijks onderhoudscontract;
 3. Keuring elektrische installatie eenmaal per 5 jaar;
 4. Brandbare goederen die buiten worden opgeslagen dienen van de gevel van het gebouw te worden geplaatst in een afgesloten metalen container;
 5. De afvalbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn gemaakt en zijn voorzien van goed sluitende deksels, behalve voor het verzamelen van etensresten;
 6. Kanalen en vetvangers van de afzuiginstallatie in de keuken worden ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd en zo nodig gereinigd door een hierin gespecialiseerd erkend service bedrijf. 

Als je op het moment van schade niet voldoet aan deze garanties, geven de meeste verzekeraars in Nederland GEEN dekking, tenzij je aannemelijk maakt, dat de schade niet door het niet voldoen aan een garantie is veroorzaakt of vergroot. 

Als je onderneming niet voldoet aan bovenstaande garanties geeft onze unieke verzekering wel dekking!

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking lees je op het polisblad en in de voorwaarden.

Geld en geldswaardig papier
Geld en geldswaardig papier zijn standaard tot € 2.500 per gebeurtenis verzekerd.

Terrasmeubilair
Gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober biedt deze verzekering ook dekking voor schade aan of verlies van terrasmeubilair tot € 5.000 door brand of storm op het terrein dat in gebruik is als terras.

Koelschade
Verzekerd is schade aan goederen door een plotselinge en onvoorziene storing in of uitval van koel- en diepvrieskasten of diepvrieskisten tot € 5.000. De stroomuitval moet minimaal voor een periode van 6 uur aaneengesloten zijn.

Elektrische fietsen
Verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade met of door elektrische fietsen met trapondersteuning tot een maximum van 25 kilometer per uur (e-bikes, elobikes, mits gebruik als bezorgfiets of verhuurd/uitgeleend aan gasten).

Garderoberisico
Tot € 1.000 zijn verzekerd aanspraken tot vergoeding voor schade die zijn ontstaan door diefstal, verduistering, vermissing en/of verwisseling van kleding, sieraden, geld, geldswaardige papieren, cheques, creditcards of andere zaken van gasten of bezoekers. Ongeacht of zij dit hebben achtergelaten in een bewaakte garderobe.

Auto’s van gasten
Tot € 25.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar zijn verzekerd aanspraken tot vergoeding van schade die een ondergeschikte van verzekerde als bestuurder van een auto van een restaurant- of hotelgast tijdens het met de auto rijden naar of van een parkeergelegenheid in de nabijheid van het restaurant of hotel aan die auto veroorzaakt, mits die ondergeschikte in het bezit is van een geldig rijbewijs.
Ook wordt vergoed het verlies van no-claim of bonuskorting op de polis van de betreffende auto als gevolg van een tijdens een dergelijke rit met of aan de auto veroorzaakte schade.

Opslag elders
Dekking bij een permante opslag elders tot een maximum van € 25.000, mits deze voldoet aan de beveiligingseisen (VRKI).

Geleasde of gehuurde zaken
Dekking voor zaken welke geleased en/of gehuurd zijn. Denk hierbij aan de koffieapparaten en de biertap van de betreffende leverancier.

Elektronica
Elektronica is mee te verzekeren tot maximaal € 15.000.

Premiebetaling geen termijnopslag
Premiebetaling is mogelijk per jaar en per maand. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht en worden geen termijnopslagen in rekening gebracht.

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking staat op het polisblad en in de voorwaarden.

Brochure
Offerte aanvragen