Transitievergoedingen moeten voortaan pro rata – per gewerkte dag – worden berekend. Daartegenover staat dat bij lange dienstverbanden de jaren niet zwaarder meewegen. Ook gaat de WW-premie voor vaste contracten omlaag. Dat staat in de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans die door de Eerste Kamer is aangenomen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken beoogt met de nieuwe wet de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen. De bewindsman hoopt dat dit ertoe leidt dat flexibel werk alleen wordt gebruikt als dat past bij de aard van het werk en niet enkel omdat het kostenvoordeel oplevert. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werkenden een vast contract aan te bieden.

Het recht op de nieuwe transitievergoeding gaat in vanaf dag één, en dus niet na twee jaar zoals tot nu het geval was. Iedereen heeft recht op een derde maandloon per gewerkt kalenderjaar. Dienstjaren boven de tien jaar wegen niet meer zwaarder mee.

Differentiatie WW-premie

De Wet Arbeidsmarkt in balans brengt bovendien het aantal tijdelijke contracten weer terug naar maximaal drie in drie jaar. Contracten binnen een tussenpoos van een halfjaar tellen daarin mee.

Daarnaast wordt de WW-premie gedifferentieerd. Die wordt hoger voor tijdelijke contracten dan voor vaste contracten. Op die manier hoopt de minister het aantrekkelijker te maken om vaste contracten aan te bieden.

Bron: AMweb