De transitievergoeding is per 1 juli 2015 ingevoerd. In de eerste jaren moest de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar hebben geduurd om recht te hebben op deze vergoeding. Dit is per 1 januari 2020 veranderd.

Vanaf de eerste werkdag

Alle werknemers hebben sinds 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag, tenzij de werknemer zelf het dienstverband heeft beëindigd of het contract niet wil verlengen.

Doel transitievergoeding

De transitievergoeding heeft als doel deze te gebruiken voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de hoogte van het bruto maandsalaris en de duur van het dienstverband.

De hoogte van de vergoeding wordt als volgt bepaald:
• ⅓ bruto maandsalaris per volledig dienstjaar;
• als het dienstverband niet exact eindigt na een volledig aantal dienstjaren, dan wordt de transitievergoeding over de laatste periode pro rato berekend volgens de volgende formule:

(bruto salaris ontvangen over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12).

Dit laatste geldt dus ook als de arbeidsovereenkomst geen heel jaar heeft geduurd.