De rechtbank Amsterdam veroordeelt Delta Lloyd (inmiddels NN Group) tot een schadevergoeding van ruim € 50.000 aan een varkensfokker. Na kortsluiting in een medicijnpomp viel het ventilatiesysteem uit waardoor 477 varkens door verstikking om het leven kwamen. De verzekeraar weigerde de claim uit te betalen, omdat het alarm niet was afgegaan. Over die uitsluitingsgrond had Delta Lloyd de boer echter explicieter moeten informeren, vindt de rechter.

Falen alarm in varkensstal kost Delta Lloyd ondanks uitsluiting halve ton

In de zomer van 2015 ontstaat sluiting in de motor van de medicijnpomp van een varkensstal. Daardoor gaat de aardlekschakelaar om, komt de stal zonder spanning te zitten, valt het ventilatiesysteem uit en stikken 477 dieren. Bij een schade-inspectie blijkt dat de alarminstallatie naar behoren functioneert en geen afwijkingen vertoont. Er is niet te achterhalen waarom de varkensfokker geen alarmmelding heeft gehad op haar telefoon.

Kernbeding

De varkensfokker claimt de schade bij Delta Lloyd, maar die weigert te betalen. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat schade niet verzekerd is als die verband houdt met het niet aanwezig zijn of het niet afgaan van het alarm. In diezelfde voorwaarden staat bovendien uitgebreid beschreven waaraan een alarminstallatie moet voldoen.

De rechter vindt echter dat de verzekeraar zich daar niet zomaar op mag beroepen. Delta Lloyd mag weliswaar de omvang van de dekking bepalen, maar omdat het hier om een kernbeding gaat moet de verzekerde daar expliciet over geïnformeerd worden. Een verwijzing in algemene bewoordingen op het polisblad naar te nemen preventiemaatregelen, zoals bij deze agrarische dierenverzekering, is onvoldoende.

Uitdrukkelijk informeren

De varkensfokker stelt dat zij aan alle verplichtingen heeft voldaan. Meer had ze niet kunnen doen om de schade te voorkomen. Zowel zij als de verzekeraar loopt bovendien nauwelijks risico als het alarm wel was afgegaan. Ze vindt dat de uitsluiting verstopt is in de voorwaarden en er daarom niet op bedacht had hoeven zijn.

Zij krijgt de rechter aan haar zijde. Schade als gevolg van het niet afgaan van het alarm heeft grote financiële gevolgen voor het varkensbedrijf. “Het is dus van essentieel belang voor een bedrijf als dat van [eisers] dat zij ervan op de hoogte is wat de omvang van haar dekking is. De verzekeraar moet haar daar dan ook uitdrukkelijk over informeren, zo niet bij het sluiten van de overeenkomst dan in ieder geval zo snel mogelijk na het sluiten van de overeenkomst – bijvoorbeeld door middel van het polisblad – zodat haar duidelijk wordt of zij zich aanvullend moet verzekeren”, aldus het vonnis.

Onvoorziene situatie

“Voor een dergelijke informatieplicht is temeer reden, nu [eisers] – onvoldoende betwist – heeft gesteld dat zij niet zonder meer op een dergelijke harde uitsluiting bedacht hoefde te zijn, juist gezien de eisen die aan het alarm worden gesteld. Als je als verzekerde aan alle vereisten voldoet, zou het desondanks niet afgaan van het alarm juist die onvoorziene situatie zijn waarvoor je verwacht verzekerd te zijn.”

Ook het verweer van Delta Lloyd dat de regelapparatuur mogelijk niet op het alarmsysteem was aangesloten faalt. De varkensfokker kan op haar telefoon laten zien dat zij voor het voorval wel alarmmeldingen heeft ontvangen. De schade-expert heeft bovendien vastgesteld dat een dag na het ongeluk het alarm functioneerde en geen gebreken vertoonde.

Raadsel

De verzekeraar suggereert dat het alarm zou zijn uitgezet of dat de back-upbatterij leeg zou zijn geweest. De rechtbank vindt dit onvoldoende onderbouwd. “De enige conclusie die uit het rapport getrokken kan worden is dat de regelapparatuur was aangesloten op een werkend alarm en dat de oorzaak voor het niet daadwerkelijk afgaan van het alarm een onverklaarbaar is.”

De rechtbank veroordeelt Delta Lloyd tot vergoeding van het schadebedrag € 50.667 plus wettelijke rente en proceskosten.

Bron: Amweb