Inventarisaties

Hebben wij in overleg met u afgesproken dat u zelf een inventarisatieformulier invult? Hieronder vindt u de inventarisaties. Deze vier inventarisaties zijn ontwikkelt zodat wij de risico’s van uw onderneming goed kunnen inschatten, kunnen beoordelen of u voor alle risico’s verzekerd bent en of uw onderneming voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij(en) gestelde preventie eisen. Dit, zodat u bij schade niet voor vervelende verassingen komt te staan.

Zorg voordat u begint dat u alle gegevens van uw onderneming bij de hand hebt.

Na het invullen van deze formulieren, ontvangt u per mail een overzicht van de door u verstrekte gegevens.

Uiteraard gaat Bonnes verzekeringen vertrouwelijk met deze gegevens om. Wij nemen hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.

Risico inventarisaties
Algemeen

Deze inventarisatie omvat algemene vragen over de onderneming zelf. Hierbij valt onder andere te denken aan de werkwijze, transport, bestuurders en aansprakelijkheidsrisico’s.

Verzekeringen

Met deze inventarisatie worden de lopende verzekeringen van uw onderneming in kaart gebracht. Met deze gegevens vragen wij offertes voor u aan, die we met u gaan bespreken.

Schadeverloop

Met deze inventarisatie wordt het schadeverloop van uw onderneming in kaart gebracht.

Preventie eisen

Met deze inventarisatie worden de door de verzekeraar(s) gestelde preventie eisen van uw onderneming in kaart gebracht. Dit is belangrijk omdat uw onderneming in principe niet is verzekerd als niet aan de gestelde voorwaarden van de verzekeraar(s) is voldaan.

A.o.v.

Wij vinden het belangrijk dat u een verzekering afsluit op een manier die bij u past. Met maximaal 9 vragen toetsen wij of afsluiten met advies bij u past.

Vult u de vragenlijst volledig in. Bepaal vervolgens uw score en bekijk wat deze score betekent voor uw persoonlijke situatie. Als u de vragenlijst niet volledig invult dan kunnen wij u aanvraag niet in behandeling nemen.