Wij doen er alles aan de kwaliteit van onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden

Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat je niet bent tevreden over onze dienstverlening. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen.

Interne klachtenprocedure

 1. Bel ons op 0541 – 36 35 08 en maak een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek zullen wij proberen je klacht ter plekke op te lossen.
 2. Ben je er tijdens het persoonlijke gesprek niet uitgekomen? Meld je klacht dan via het klachtenformulier hieronder. Je kunt ook een e-mail of brief naar ons sturen. Vermeld in je brief duidelijk waarom je ontevreden bent over onze dienstverlening. Je ontvangt vervolgens uiterlijk binnen zes weken een inhoudelijke schriftelijke reactie.

Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep

 1. Indien je van ons een reactie ontvangt waar je niet tevreden over bent, kun jij je met je klacht over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt bij klachten. Bij het Kifid kun je terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen. Wij zijn aangesloten bij het Kifid onder nummer 300.017470. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  T: (070) 333 89 99
  I: www.kifid.nl
 2. Wanneer jij je niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kun je jouw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid.

Ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter

 1. Wanneer je klacht betrekking heeft op je zorgverzekering kun je jouw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kun je jouw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen. Bindend wil zeggen dat zowel jijzelf als ook wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kun je vinden op www.skgz.nl.De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
  Postbus 291
  3700 AG Zeist
  T: (030) 698 83 60
  I: www.skgz.nl
 2. Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van je klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.
Klachtenafhandeling
Klantgericht adviseren
Onafhankelijk assurantie-tussenpersoon

Klachtenformulier

Via onderstaand formulier stuur je eenvoudig je klacht naar ons. Binnen 6 weken nemen wij contact met je op om je klacht met je te bespreken.

Alleen voor klachten

Dit formulier kun je alleen voor klachten gebruiken.

Jouw klacht

Persoonlijke gegevens

Akkoord *