Wij doen er alles aan de kwaliteit van onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden

Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet bent tevreden over onze dienstverlening. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen.

Interne klachtenprocedure

 1. Bel ons op 0541 – 36 35 08 en maak een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek zullen wij trachten uw klacht ter plekke op te lossen.
 2. Bent u er tijdens het persoonlijke gesprek niet uitgekomen? Meld uw klacht dan via het klachtenformulier hierboven. U kunt ook een e-mail of brief naar ons sturen. Vermeld in uw brief duidelijk waarom u ontevreden bent over onze dienstverlening. U ontvangt vervolgens uiterlijk binnen zes weken een inhoudelijke schriftelijke reactie.

Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep

 1. Indien u van ons een reactie ontvangt waar u niet tevreden over bent, kunt u zich met uw klacht over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt bij klachten. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen. Wij zijn aangesloten bij het Kifid onder nummer 300.017470. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  T: (070) 333 89 99
  I: www.kifid.nl
 2. Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid.

Ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter

 1. Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen.Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl.De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
  Postbus 291
  3700 AG Zeist
  T: (030) 698 83 60
  I: www.skgz.nl
 2. Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van uw klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.
Klachtenafhandeling
Klantgericht adviseren
Onafhankelijk assurantie-tussenpersoon