Arbeidsongeschiktheid: Reaal komt met aov-quickscan

Reaal AOV heeft samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) een quickscan ontwikkeld voor ondernemers. Die moet het risico op arbeidsongeschiktheid en uitval verminderen. Voor de aov-quickscan ‘Ben ik Vitaal?’ deden beide medische centra onderzoek naar de factoren waardoor