Transitievergoeding

De transitievergoeding is per 1 juli 2015 ingevoerd. In de eerste jaren moest de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar hebben geduurd om recht te hebben op deze vergoeding. Dit is per 1 januari 2020 veranderd. Vanaf de eerste werkdag Alle werknemers hebben sinds 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag recht op