Het totaalbedrag van door Europese verzekeraars uitgekeerde claims was in 2018 3,1% hoger dan een jaar eerder. In totaal keerden maatschappijen vorig jaar 1.069 miljard euro uit. Dat komt neer op 2,9 miljard euro per dag.

Europese verzekeraars keerden bijna 3 miljard euro per dag uit

Dat maakt Insurance Europe, de Europese koepel van verzekeraars waarbij ook het Verbond is aangesloten, bekend in een boekje met feiten en cijfers over het afgelopen verzekeringsjaar. De Europese levenmarkt besloeg in 2018 een derde van het wereldwijde premievolume in Leven. Het aandeel non-life is iets kleiner. Daarvan nemen Europese verzekeraars 29% voor hun rekening.

Als totale verzekeringsmarkt vormt Europa het tweede continent met een aandeel van 31,6%. Azië inclusief de Pacific is met 32,4% net iets groter. De Noord-Amerikaanse verzekeringsmarkt beslaat 30,8%.

Premiegroei 6,2%

Europese verzekeraars inden vorig jaar 1.311 miljard euro aan premies. Dat is 6,2% meer dan in 2017. De premies in Leven stegen met 6,7% naar 764 miljard euro. In Schade boekten verzekeraars een plus van 5,7% naar 407 miljard euro, zorg groeide 4,8% naar 140 miljard euro premie.

Het bedrag dat levensverzekeraars uitkeerden groeide met 2,6% naar 705 miljard euro. Schadeverzekeraars keerden 253 miljard euro uit, een toename van 5,6%. Bij zorgverzekeraars was sprake van een toename van 4% naar 111 miljard euro.

Vijfde markt

Nederland is zowel qua premie-inkomsten als qua claimuitgaven de vijfde verzekeringsmarkt van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn groter.

Bron: AMweb