Privacy verklaring

Hierbij informeren wij je over het gebruik van cookies en persoonsinformatie op deze website.

Dit beleid is van toepassing op elk contact met:
Bonnes Verzekeringen

In deze verklaring laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
 • niet met anderen zullen delen;
 • zorgvuldig beveiligen;
 • inzage bieden wanneer je hierom verzoekt;
 • je gegevens wijzigen of verwijderen wanneer u hierom verzoekt.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, komen we graag met je in contact. Je kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens op de website.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Verantwoordelijke voor verwerking van gegevens: P. Bonnes, te bereiken via de algemene contactgegevens.

Opslaan persoonsgegevens algemeen
Bij een bezoek aan deze website worden door ons geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer je een formulier, zoals een contactformulier verstuurd, worden de ingevulde gegevens via een e-mail bericht verzonden naar de beheerder van de website. Hierbij wordt naast de ingevulde gegevens ook het IP-adres en de datum en tijd meegegeven. Dit om IP-adressen die spam versturen te kunnen blokkeren. Deze gegevens worden niet in een database opgeslagen. Gegevens via formulieren en andere e-mails die u verstuurd naar de eigenaar van de website kunnen lange(re) tijd bewaard blijven. Wanneer je wilt dat je gegevens verwijderd worden kun je contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensverwerking wanneer al je gegevens verwijderd zullen worden.

Bestellingen/reserveringen
Wanneer je persoonsgegevens invult in formulieren om bijvoorbeeld een een inventarisatie te doen of u aan te melden als nieuwe klant, worden deze gegevens niet alleen verzonden via e-mail maar ook bewaard in een database en onze administratiesystemen. Deze gegevens zijn door bevoegde medewerkers op te vragen om je aanvraag af te handelen en of je later te benaderen voor bijvoorbeeld een mailing. Bij een mailing heb je altijd de gelegenheid je uit te schrijven. Toegang tot deze gegevens is beveiligd met tenminste naam en wachtwoord beveiliging. Daarnaast is de toegang tot de gegevens behouden tot een minimaal aantal medewerkers. De gegevens in de database zijn ook toegankelijk voor de ontwikkelaar van de website en de webhostingpartij. Ook mailingen worden mogelijk via een externe partij verzorgt. Externe partijen zullen zich alleen toegang verschaffen tot de gegevens om de noodzakelijke processen uit te voeren of wanneer dit absoluut noodzakelijk is om (technische) ondersteuning te bieden. Deze externe partijen houden zich aan strikte beveiliging van de toegang tot deze gegevens en zullen deze nooit delen met andere partijen, tenzij hiertoe wettelijk verplicht. Inventarisatiegegevens en overstapgegevens kunnen langere tijd bewaard blijven. Wanneer je wilt dat je gegevens verwijderd worden kun je contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensverwerking wanneer al je gegevens verwijderd zullen worden.

Analytics
Wij maken gebruikt van Google Analytics om statistieken en gedrag binnen onze website te kunnen bekijken. Wij hebben de Google Analytics code zo ingesteld dat IP-adressen anoniem worden gemaakt en dus niet herleidbaar zijn. In Anaytics hebben wij ingesteld dat gegevens standaard niet met andere partijen, zoals productspecialisten, worden gedeeld en wanneer dit tijdelijk nodig is wordt deze toegang zo snel mogelijk weer uitgeschakeld. De gegevens worden 26 maanden bewaard. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google slaat gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Binnen de wet Bescherming Persoonsgegevens is het gebruik van de Google Analytics cookie toegestaan zonder de bezoeker te vragen om toestemming mits Google Analytics op de juiste wijze (zoals bovenstaand aangegeven) is ingesteld. Naast de verantwoordelijke voor verwerking heeft ook de partij die onze website onderhoud inzage in deze anonieme gegevens.

Beveiliging
Onze gehele website maakt gebruik van een SSL beveiliging waardoor het internetverkeer
tussen u en onze website versleuteld wordt verstuurd. Hierdoor kan dit verkeer niet worden onderschept. Dit is vooral belangrijk bij formulieren waarbij je gegevens verstuurd. Deze gegevens worden dus beveiligd verzonden. Verder is de toegang tot bestanden die te maken hebben met de website en de bijbehorende gegevens beperkt tot enkele personen die deze nodig hebben om de website en informatie beschikbaar te stellen aan u als bezoeker.

Links naar andere website
Vanaf onze website zijn links geplaats naar andere websites. Wij zijn nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud en ervaringen die je hebt met websites waar wij links naartoe plaatsen en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

Social Media
Wij maken voor de promotie van onze website gebruik van Social Media knoppen en implementaties zoals Facebook, Twitter, Linked In en Instagram. Deze knoppen worden getoond door kleine stukjes code afkomstig van het betreffende social media netwerk. Deze kunnen mogelijk cookies plaatsen waarop wij geen invloed hebben. Alle social media die wij gebruiken slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Zij kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Privacy beleid van diverse social media:

 • https://www.facebook.com/about/privacy/ (Facebook)
 • https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies (Twitter)
 • https://www.google.com/policies/privacy/ (YouTube en andere diensten )
 • https://help.instagram.com/155833707900388 (Instagram)

Remarketing
Op deze website maken wij gebruik van de Google Adwords remarketing tag. Deze is bedoeld om u na een bezoek aan onze website enkele keren gericht een advertentie te kunnen tonen voor onze diensten. Deze tag werkt met een code in onze website die een cookie op uw apparaat opslaat. Aan de hand van deze cookie kan Google je identificeren als bezoeker van onze website en daardoor advertenties tonen op andere sites. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Google slaat gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.
Via deze pagina (Engelstalig) kun jij je helemaal afmelden voor gerichte advertenties: http://optout.networkadvertising.org/#!/
Meer over cookies en het uitschakelen ervan: Lees over Cookies bij de Consumentenbond:

 • https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy (over internet privacy)
 • https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen (Verwijderen
  of niet accepteren van Cookies)

Uitschakelen van Cookies in diverse internet browsers:

 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Google Chrome)
 • https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
  manage-cookies (Internet Explorer)
 • https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren? redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen (Firefox)
 • https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=nl_NL (Safari)
 • https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen#edge (Edge en andere browsers)
 • https://www.youronlinechoices.com/be-nl/ (Cookies uitzetten voor adverteerders en derde partijen)

Wijzigingen
Wij behouden het recht om het privacy beleid te wijzigen. De versie die op onze website staat vermeld is de meest recente versie.