Reisverzekering en annuleringsverzekering offerteformulier

Wil je weten hoeveel premie je betaalt voor een reisverzekering?

 • Vul het offerteformulier op deze pagina in en je ontvangt geheel vrijblijvend een offerte;
 • Bel ons op 0541 – 36 35 08.

Verzekeringnemer

Medeverzekerde(n)

Let op: Deze moeten woonachtig zijn op hetzelfde adres!

Dekking

Akkoord *

Meer informatie

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Ga je meerdere keren per jaar op vakantie dan is een doorlopende reisverzekering al snel voordeliger. Een doorlopende reisverzekering dekt alle reizen het hele jaar door. Heel handig, zo loop je in de toekomst niet meer het risico dat je een reisverzekering vergeet af te sluiten. Een ander voordeel is dat ook de (onverwachte) weekendjes weg verzekerd zijn.

De doorlopende annuleringsverzekering biedt dekking als de reis niet doorgaat of tussentijds moet worden afgebroken. Hiervoor moet je wel een geldige reden hebben. Deze kun je zowel met als zonder reisverzekering afsluiten.

Een doorlopende reis-of annuleringsverzekering kan uitsluitend worden afgesloten als je Nederlands ingezetene bent.

Europadekking of Werelddekking
Bij een doorlopende reisverzekering kun je kiezen uit Europa- of Werelddekking.

Vergoeding medische kosten
Je zorgverzekering vergoedt niet alle medische kosten die u maakt in het buitenland. Daarvoor is deze aanvullende dekking.

Bagage
Het zal je maar gebeuren. Tijdens je reis wordt je bagage gestolen, gaat je bagage stuk of raak je het kwijt. Daarvoor is deze aanvullende dekking. Tijdens iedere reis ben je verzekerd. Je kiest in veel gevallen zelf of je een eigen risico wilt voor deze dekking.

Hobby- en sportuitrusting
Dit is een goede aanvulling op de aanvullende dekking Bagage. Neem je dure hobby- en sportspullen mee op reis? Bijvoorbeeld je golfspullen, videoapparatuur of duikspullen? Dan kun je de bagagedekking verder uitbreiden. De dekking is voor de hele groep waarmee je reist meestal wel gemaximeerd .

Vervangend vervoer en verblijf
Dit is een goede aanvulling op de dekking Autohulp. De verzekeraar regelt een vervangende auto of vervangend verblijf voor je. Hiervoor heb je wel een creditcard nodig. Zonder creditcard kun je geen vervangende auto meekrijgen.

Zakenreis
Ben je vaak voor uw werk op reis? Bijvoorbeeld omdat je weggaat voor zaken, of een beurs of congres bezoekt? Dan kun je kiezen voor de dekking Zakenreis.

Contant geld
Je moet er niet aan denken dat je contant geld gestolen wordt op reis. Daarvoor is deze aanvullende dekking. Je krijgt een vergoeding als je geld wordt gestolen. De dekking per persoon en voor de hele groep waarmee je reist is meestal wel gemaximeerd.

Ongevallen
Heb je een ongeval op reis? Dan ben je met de dekking Ongevallen verzekerd als je overlijdt of blijvend invalide raakt. Bij overlijden ontvangen je nabestaanden een vast bedrag. Bij blijvende invaliditeit ontvang je ook een vast bedrag. Bijvoorbeeld voor zorgkosten of als je geen salaris krijgt doordat je niet kunt werken.

Reisrechtsbijstand
Heb je tijdens je reis hulp nodig van een jurist? Bijvoorbeeld om een schadebedrag terug te krijgen van iemand anders, of omdat je een geschil hebt met een reisorganisatie? Daarvoor is deze aanvullende dekking. Heb je al een rechtsbijstandverzekering? Dan heb je deze aanvullende dekking niet nodig.

Verkeersrechtsbijstand
Krijg je tijdens je reis schade doordat je met je auto of motor deelneemt aan het verkeer? Met bijvoorbeeld een medeweggebruiker of na een verkeersongeval. Dan kun je met deze dekking rekenen op de hulp van een jurist.

Wintersport en bijzondere sporten

Ga je op wintersport? Of houd je van andere avontuurlijke sporten, zoals raften, zweefvliegen of bergbeklimmen? De meeste doorlopende reisverzekeringen hebben hiervoor de juiste aanvullende dekking die echt iets voor jou is. Je bent dan verzekerd voor:

 • schade of diefstal van uw sportbagage;
 • schade of diefstal van spullen die u moet huren;
 • onverwachte kosten, zoals een gipsvlucht, banaan of helikopter.

Autohulp
Krijg je pech in Europa waardoor je auto, motor of camper niet meer kan rijden? Dan regelen wij de reparatie. Kan het niet binnen twee werkdagen gerepareerd worden? Dan zorgt de verzekeraar ervoor dat je voertuig terug naar Nederland wordt gebracht. Je hebt Autohulp niet nodig als je de dekking Wegenwacht Europa heeft.

Maximale reisduur
Ga je langer dan twee maanden op reis? Dan heeft de doorlopende reisverzekering meestal een aanvullende dekking waarmee je maximaal zes maanden op reis kunt.

Kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Reisverzekering

Met een kortlopende reis- en annuleringsverzekering verzeker je één enkele vakantie. Zo betaal je alleen voor de dagen waarop je op vakantie bent.

Kiezen voor kortlopend of doorlopend?
Als je vaker in een jaar op vakantie gaat kies dan voor een doorlopende reisverzekering. Deze is dan al snel voordeliger. Bovendien ben je dan ook verzekerd voor weekendjes weg.

Voor wie?
De kortlopende reisverzekering is voor iedere vakantieganger en enkele zakenreizigers.

Op 1 verzekering kunnen meerdere gezinnen, reisgezelschap of individuen verzekerd worden. In totaal maximaal 4 gezinnen of 9 reisgenoten.

Zakenreizigers in de sector commercieel, administratief en toezichthoudend werk, ongeacht het vervoermiddel waarmee gereisd wordt en ongeacht de bestemming, zijn standaard verzekerd.

Geldigheidsduur
De verzekering is maximaal 180 dagen geldig. De verzekering is te verlengen tot maximaal 1 jaar.

Kinderen
Mits voor tenminste 1 persoon premie is berekend en betaald, wordt voor kinderen die op de ingangsdatum van de verzekering nog geen 5 jaar zijn geen premie berekend. Zij zijn gratis verzekerd volgens de gekozen combinatie en de eventuele uitbreidingen van de eerste verzekerde. Als een andere combinatie wordt gewenst, wordt de normale premie in rekening gebracht.

Samengestelde reis
Een samengestelde reis is een reis die bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk geboekt zijn (zoals ticket en accommodatie). Deze dekking is standaard verzekerd.

Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als één van de onderdelen van de samengestelde reis onvoorzien uitvalt, mits de verhuurder en/of reisorganisatie deze kosten niet vergoedt en niet voor vervanging kan worden gezorgd.

Je hebt recht op vergoeding van de annuleringskosten van de reisdelen waarvan geen gebruik kan worden gemaakt. Het uitvallende onderdeel zelf krijg je niet vergoed. Daarvoor is immers de “niet leverende partij” aansprakelijk.

Skiën en snowboarden
De uitbreiding Skien en Snowboarden dekt schade die het gevolg is van de beoefening van deze sporten. Het meeverzekeren van de dekking Skien en Snowboarden zorgt ervoor dat de overige gekozen dekkingen ook van kracht zijn. Dus als naast de dekking bagage en ongevallen de toeslagpremie voor Skien en Snowboarden is betaald dan is de sportuitrusting en het ongevalsrisico verzekerd. Net als overigens de Onvoorziene Extra Kosten die het gevolg zijn van deze sportbeoefening.

Sportuitrusting (extra optie)
Het is mogelijk extra sportuitrusting mee te verzekeren. Boven het verzekerd bedrag voor de dekking van je bagage, is je sportuitrusting verzekerd tot maximaal € 2.500,-.

In deze rubriek wordt verstaan onder Sportuitrusting: door verzekerde voor eigen gebruik meegenomen, tijdens de reis aangeschafte, dan wel binnen de geldigheidsduur van de verzekering tegen ontvangstbewijs vooruit- of nagezonden sportuitrusting (inclusief aan- en toebehoren), voor zover die toebehoort tot één van de volgende categorieën:

 • racket-/balsport;
 • wintersport;
 • wandel-/berg-/klimsport;
 • duiksport;
 • golfsport;
 • ruitersport;
 • vecht-/verdedigingsport;
 • hand-/kruisboog;
 • in-line-skate/skeeler;
 • surf/zeilplank/kano;
 • fiets.

Verzekeringsverklaringen (Cuba, Rusland of Engelsverklaring)
Vanaf 1 mei 2010 is voor alle bezoekers van Cuba verplicht een ziektekosten- of reisverzekering te hebben met dekking voor medische kosten. Deze verzekering moet afgesloten zijn bij een door Cuba erkende verzekeraar. Bij aankomst moet de reiziger hiervan een bewijs kunnen laten zien.

Kan niet aangetoond worden dat er een geldige verzekering van kracht is, dan be je verplicht om op de luchthaven een vervangende Cubaanse reisverzekering af te sluiten en te betalen.

Indien de rubriek Geneeskundige kosten is meeverzekerd, kan er een Confirmation of Cover worden afgegeven. Deze verklaring laat zien dat je verzekerd bent bij een erkende verzekeraar. De verklaring kan worden aangevraagd door dit aan ons door te geven. Het is belangrijk om het volgende aan ons door te geven:

 • naar welk land je gaat;
 • opgave van voorletters, achternaam en geboortedatum van alle verzekerden;
 • welke periode het betreft (eerste reisdag en laatste reisdag).

Annuleringsverzekering

Boekingsdatum
Als de boekingsdatum van je reis meer dan 7 dagen in het verleden ligt zijn de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met bestaande ziekten, aandoeningen of afwijkingen van de verzekering uitgesloten. Het is dus van belang zo snel mogelijk na het boeken van de reis een verzekering af te sluiten.

Reissom
Bij de vraag hoe hoog de reissom is vul je de totale reissom voor alle verzekerden tezamen in.

Indien de reissom niet hoger dan € 7.500,- per persoon of € 30.000,- per polis is, kan de annuleringsverzekering in standaard worden afgesloten.

Is de reissom hoger dan € 7.500,- of hoger dan € 30.000,- per polis, dan moet een separaat aanvraagformulier annulering hogere reissom worden ingevuld en ter beoordeling aan de acceptatieafdeling van de verzekeraar worden gemaild: info@bonv.nl.

Standaard Annulering
Deze uitbreiding dekt dat deel van de reissom dat verschuldigd blijft als de reis- of huurovereenkomst wordt geannuleerd als gevolg van een onvoorziene gedekte gebeurtenis tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een onvoorziene gedekte gebeurtenis.

Allrisk Annulering
Deze uitbreiding biedt je de gelegenheid om te annuleren als daar een aanwijsbare reden voor is die voor je belangrijk genoeg is om de reis te annuleren of vroegtijdig af te breken. De uitkering bedraagt in die gevallen 75% van de annuleringskosten of 75% van de afbrekingsvergoeding.

Er kan geen beroep op de Allrisk Annulering gedaan worden als je:

 • geen zin hebt in de vakantie;
 • vindt dat het weer niet goed is;
 • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • er vanuit een Calamiteitenfonds recht bestaat op een uitkering.

Wanneer je annuleert om een reden die in de standaard lijst van redenen staat heb je uiteraard recht op 100% uitkering van de annulerings- of afbrekingskosten.

Bestaande kwalen
Sluit je de dekking later dan zeven dagen na het boeken van de reis af? En moet jij je reis annuleren vanwege een ziekte, of aandoening van jezelf, je waarnemer, een familielid in de eerste, tweede of derde graad of huisgenoot? En kwam deze ziekte of aandoening al voor in de drie maanden voordat je de dekking afsloot? Of veroorzaakte deze al klachten? Dan krijg je geen vergoeding voor de annuleringskosten.

Woonachtig in het buitenland
Personen, die in het buitenland wonen kunnen een annuleringsverzekering sluiten als:

 • de reis in Nederland wordt geboekt en de reis naar of via Nederland gaat of als;
 • de reis in Nederland wordt geboekt en deze personen gedeeltelijk samen reizen met in Nederland woonachtige personen die vanuit Nederland vertrekken naar dezelfde vakantiebestemming.

Dit geldt alleen voor niet Nederlands ingezeten.