Doorlopende dienstverlening op basis van een vast tarief OF op basis van provisie

In overleg met jou bepaalt jij of je kiest voor afname van onze diensten op provisiebasis of tegen een vast tarief.

Optie 1 – Doorlopende dienstverlening op basis van provisie

Indien je kiest voor provisie betaal je geen vaste abonnementskosten. De (reguliere) provisie wordt dan opgenomen in de premie. Uitzondering hierop is de arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat provisie op complexe producten waaronder arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wettelijk verboden zijn.

Optie 2 – Via een abonnement verzekerd van doorlopende dienstverlening tegen een vast tarief

Assurantiekantoor Bonnes werkt niet op provisiebasis en maken met onze tarieven onderscheid tussen particuliere verzekeringen, bedrijfsverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In dit geval ontvangen wij dus GEEN provisie van de verzekeringsmaatschappijen. Gemiddeld daalt de totale premie daardoor, met uitzondering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, met 20%.

In plaats van provisie, die is inbegrepen in de premie, betaal je de abonnementskosten rechtstreeks aan ons kantoor. Voor bedrijven resulteert dit meestal in een besparing van 10% op de premie NA het eerste jaar. Wij geven je altijd vooraf inzicht in de totale kosten, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Uitzondering op de abonnementskosten zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geldt een wettelijk provisieverbod. De premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen telt dan ook niet mee voor de berekening van de hoogte van de abonnementskosten. Indien je voor deze verzekering advies wilt, rekenen wij eenmalig advieskosten en jaarlijkse onderhoudskosten.

Afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden kunnen wij hier in overleg met je van afwijken. Combinaties van provisie en abonnementskosten zijn in sommige gevallen mogelijk.

Hieronder vind je een compleet overzicht van onze pakketten zonder provisie.

tarieven

Zelfstandigen zonder personeel

Pakket ZZP

Vanaf € 60000jaar
 • ZZP verzekeringen
 • De abonnementskosten bedragen 600 euro per jaar exclusief assurantiebelasting.
 • Wij ontvangen geen provisie. De premie gaat dus omlaag met de provisie. Dit kan tot 20% premievoordeel opleveren.

Midden- en kleinbedrijf

MKB 1e jaar

Vanaf € 240000jaar
 • zakelijke mkb verzekeringen
 • De abonnementskosten bedragen het eerste jaar 20% van de premie exclusief assurantiebelasting met een minimum van 2.400 euro per jaar.
 • Wij ontvangen geen provisie. De premie gaat dus omlaag met de provisie. Dit kan tot 20% premievoordeel opleveren.

MKB na 1e jaar

Vanaf € 120000jaarlijks
 • mkb verzekering
 • De abonnementskosten bedragen het tweede jaar en de jaren erna 10% van de premie exclusief assurantiebelasting met een minimum van 1.200 per jaar.
 • Wij ontvangen geen provisie. De premie gaat dus omlaag met de provisie. Dit kan tot 20% premievoordeel opleveren.
 • Je bespaart tot 10% premie!

Particulier

Particulier

Vanaf € 5000maandelijks
 • particulier verzekeringen
 • De abonnementskosten bedragen 20% van de premie exclusief assurantiebelasting met een minimum van 50 euro per maand.
 • Wij ontvangen geen provisie. De premie gaat dus omlaag met de provisie. Dit kan tot 20% premievoordeel opleveren.

Arbeidsongeschiktheid

AOV

97500eenmalig
 • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Voor een advies arbeidsongeschiktheidsverzekering betaal je eenmalige kosten.
 • Wij ontvangen geen provisie.

AOV

250jaar
 • aov verzekeringen
 • 1 x per 2 jaar controleren wij of het product nog steeds past bij je persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Wij ontvangen geen provisie.
Overstappen