tarieven

Tarieven

Via een abonnement verzekerd van doorlopende dienstverlening tegen een vast tarief.

Assurantiekantoor Bonnes werkt niet op provisiebasis en maken met onze tarieven onderscheid tussen particuliere verzekeringen, bedrijfsverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij ontvangen dus GEEN provisie van de verzekeringsmaatschappijen. Gemiddeld daalt de totale premie daardoor, met uitzondering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, met 20%.

In plaats van provisie, die is inbegrepen in de premie, betaalt u de abonnementskosten rechtstreeks aan ons kantoor. Voor bedrijven resulteert dit meestal in een besparing van 10% op de premie na het eerste jaar. Wij geven u altijd vooraf inzicht in de totale kosten, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Uitzondering op de abonnementskosten zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geldt een wettelijk provisieverbod. De premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen telt dan ook niet mee voor de berekening van de hoogte van de abonnementskosten. Indien u voor deze verzekering advies wilt, rekenen wij eenmalig advieskosten en jaarlijkse onderhoudskosten.

Hieronder vindt u een compleet overzicht van onze tarieven.

Bedrijfsverzekeringen tarief

Zelfstandigen Zonder Personeel

Pakket ZZP

Vanaf € 60000jaar
 • De abonnementskosten bedragen 600 euro per jaar exclusief assurantiebelasting.
 • Wij ontvangen geen provisie. De premie gaat dus omlaag met de provisie. Dit kan tot 20% premievoordeel opleveren.
Bedrijfsverzekeringen tarief

ZAKELIJKE VERZEKERINGEN

Bedrijven 1e jaar

Vanaf € 240000jaar
 • De abonnementskosten bedragen het eerste jaar 20% van de premie exclusief assurantiebelasting met een minimum van 2.400 euro per jaar.
 • Wij ontvangen geen provisie. De premie gaat dus omlaag met de provisie. Dit kan tot 20% premievoordeel opleveren.

Bedrijven na 1e jaar

Vanaf € 120000jaarlijks
 • De abonnementskosten bedragen het tweede jaar en de jaren erna 10% van de premie exclusief assurantiebelasting met een minimum van 1.200 per jaar.
 • Wij ontvangen geen provisie. De premie gaat dus omlaag met de provisie. Dit kan tot 20% premievoordeel opleveren.
 • U bespaart tot 10% premie!
Particuliere verzekeringen tarief

PARTICULIERE VERZEKERINGEN

Abonnementskosten

Vanaf € 5000maandelijks
 • De abonnementskosten bedragen 20% van de premie exclusief assurantiebelasting met een minimum van 50 euro per maand.
 • Wij ontvangen geen provisie. De premie gaat dus omlaag met de provisie. Dit kan tot 20% premievoordeel opleveren.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-VERZEKERINGEN

Eenmalige advieskosten

97500eenmalig
 • Voor een advies arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt u eenmalige kosten.
 • Wij ontvangen geen provisie.

Jaarlijkse onderhoudskosten

250jaar
 • 1 x per 2 jaar controleren wij of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
 • Wij ontvangen geen provisie.
Overstappen