Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2024-04-28T12:49:45+02:00

Veelgestelde vragen en antwoorden

Als een werknemer een ongeluk krijgt tijdens het werk of ziek wordt, is dit dan verzekerd?2021-04-26T13:50:25+02:00

Raakt een medewerker gewond door een ongeluk tijdens werktijden of wordt een werknemer ziek door het werk? Dan ben je met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan als blijkt dat jij aansprakelijk bent.

Deze schade valt onder werkgeversaansprakelijkheid en dient hiervoor wel als onderdeel van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) te zijn meeverzekerd.

Als ik iemand anders (een familielid of kennis) in mijn (bedrijfs) auto laat rijden, is hij/zij dan verzekerd?2021-04-26T14:47:15+02:00

Jazeker, als eigenaar mag je natuurlijk zelf bepalen wie jij de (bedrijfs)auto laat besturen. Heb je alleen een WA-(bedrijfs)autoverzekering? Dan is de schade die hij of zij veroorzaakt aan een andere auto verzekerd. Heb je de bedrijfsauto All Risk verzekerd, dan wordt ook de schade aan je eigen auto vergoed.

Rijdt er structureel iemand anders in uw auto, dan moet je dit altijd aan de verzekeraar doorgeven. Let op: Als een ander schade veroorzaakt, kan dit wel nadelige gevolgen hebben voor de no-claimkorting en schadevrije jaren die je hebt opgebouwd.

Als ik spullen van anderen leen of gereedschappen huur en ik breng daar schade aan toe, is dat dan ook verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?2021-04-26T13:55:06+02:00

Ja, je kunt een aanvullende verzekering afsluiten bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) waardoor ook de materiële schade aan gehuurde of geleende spullen is verzekerd. Het gaat dan om schade die je toebrengt aan spullen van anderen die je voor bewerking of bewaring in je bedrijf hebt (opzicht). Bijvoorbeeld spullen van klanten.

Het kan ook gaan om gereedschappen of materialen die je huurt of in bruikleen hebt. Schade aan deze spullen zijn soms standaard (beperkt) verzekerd en in sommige gevallen optioneel mee te verzekeren, afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten.

Als mijn bedrijf schade veroorzaakt aan het milieu, is dat dan verzekerd met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?2021-04-26T13:58:02+02:00

Milieuschade is op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven slechts beperkt of niet verzekerd. Denk aan luchtverontreiniging en schade aan personen door een plotselinge uitstoot.

Is er milieuschade ontstaan omdat de grond al jarenlang vervuild is? Dan is dat niet verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wil je dit risico verzekeren, dan kan dat met een separate milieuschadeverzekering.

Hoe zeg ik mijn lopende verzekeringen op?2021-04-16T13:16:41+02:00

Opzeggen lopende verzekeringen

Als je naar ons overstapt, zeggen wij voor jou de lopende verzekeringen per contractvervaldatum op en zorgen dat de ingangsdata van de nieuwe verzekeringen naadloos bij de opzegdata aansluiten zodat je niet onverzekerd bent.

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) verplicht?2021-04-26T13:44:59+02:00

Nee, een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het heel verstandig deze verzekering af te sluiten. Met name bij aansprakelijkheid voor letselschade kan het om enorme bedragen gaan. Sluit daarom altijd een aansprakelijkheidsverzekering af.

Een WA-verzekering voor motorrijtuigen zoals een auto, motor en scooter is wel wettelijk verplicht.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?2021-04-26T14:01:43+02:00

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Toch komt het vaak voor dat er een situatie plaatsvindt waarin je deze verzekering moet afsluiten, bijvoorbeeld als een klant hierom vraagt.

In een aantal branches is het ook zo dat de brancheorganisatie dit van je bedrijf eist. De meeste bedrijven hebben tegenwoordig een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten.

Overstappen, hoe werkt dat?2021-04-26T13:14:12+02:00

Wij maken het je graag zo makkelijk mogelijk om over te stappen. Je kunt dit op de volgende manieren doen:

Telefonisch

Je belt ons op telefoonnummer 0541 – 363 508.

 E-mail

Je stuurt een e-mail naar info@bonv.nl met daarin je contactgegevens.

 Overstapformulier

Je vult het overstapformulier in. Als je dit formulier invult nemen wij contact met je op voor het maken van vrijblijvende afspraak.

WhatsApp

Stuur ons een WhatsApp.

Preventie eisen, wat betekent dit voor mijn onderneming?2021-04-26T13:18:23+02:00

Preventie is een belangrijk onderdeel van de lopende verzekeringen.

De nachtmerrie van iedere ondernemer: (totaal) schade binnen uw onderneming en/of aan het bedrijfspand. Gelukkig kunt jij je hiervoor verzekeren. Weet je zeker dat je goed verzekerd bent? Betaalt de verzekeraar wel alle schade uit? Een veel gehoorde klacht is dat de verzekeraar niet betaalt als er een (grote) schade is. De verzekeraar beroept zich dan op bepaalde clausules in de verzekeringsvoorwaarden.

Bonnes Verzekeringen wil dat je goed verzekerd bent, maar ook dat je zelf goed op de hoogte bent wat je hebt verzekerd en tegen welke voorwaarden. Je bent dus goed op de hoogte aan welke eisen je onderneming moet voldoen om recht te hebben op een uitkering bij schade. Je wilt continuïteit voor je bedrijf. Daarom inventariseren wij de preventie-eisen die verzekeraars stellen aan de bedrijfsvoering of het bedrijfspand.

Preventie-eisen

Alle verzekeraars stellen eisen aan de preventie die je als ondernemer moet treffen om aan de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar te voldoen. Het niet voldoen aan deze preventie-eisen betekent dat de verzekeraar bij een “zachte clausule” een eventuele schade-uitkering niet volledig (een extra eigen risico) hoeft uit te keren en bij een “harde clausule” zelfs volledig mag weigeren. Het is dus van het allergrootste belang dat je onderneming helemaal voldoet aan de gestelde preventie-eisen.

Tarieven, hoe werkt het?2021-04-26T13:13:50+02:00

Via een abonnement bent u verzekerd van doorlopende dienstverlening tegen een vast tarief. Wij hanteren drie verschillende abonnementen:

1. Zakelijke verzekeringen

Optie 1 – Doorlopende dienstverlening op basis van provisie
Indien je kiest voor provisie betaal je geen vaste abonnementskosten. De (reguliere) provisie wordt dan opgenomen in de premie.
Optie 2 – Wij ontvangen geen provisie van de verzekeraars. Als je jouw bedrijfsverzekeringen bij ons onder brengt, daalt de totale premie per eerstkomende contractvervaldatum. Afhankelijk van de brancheverdeling is dit gemiddeld 20%. Het eerste jaar ontvang je van ons een factuur voor 20% van de totale premie. De jaren daaropvolgend 10%. Per saldo ben je na het eerste jaar gemiddeld 10% goedkoper uit.

2. Particuliere verzekeringen

Optie 1 – Doorlopende dienstverlening op basis van provisie
Indien u kiest voor provisie betaal je geen vaste abonnementskosten. De (reguliere) provisie wordt dan opgenomen in de premie.
Optie 2 – Wij ontvangen geen provisie van de verzekeringsmaatschappijen. Als je naar ons overstapt, daalt de totale premie per eerstkomende contractvervaldatum. Afhankelijk van de brancheverdeling is dit gemiddeld 20%. Je ontvangt van ons jaarlijks een factuur voor 20% van de totale premie. Per saldo ben je dus niet goedkoper uit, maar krijg je wel onze uitstekende dienstverlening.

3. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is een wettelijk provisieverbod van toepassing. Dit betekent dat geen enkele assurantietussenpersoon van een verzekeraar provisie mag ontvangen. Voor een advies arbeidsongeschiktheidsverzekering betaal je eenmalige kosten en jaarlijkse abonnementskosten voor onderhoud. Jouw financiële situatie kan veranderen. Daarom controleren we een keer per twee jaar of de verzekering nog steeds aansluit bij je persoonlijke situatie en wensen.

Waarop is de verzekerde som van een bedrijfsschadeverzekering gebaseerd?2021-04-27T08:59:39+02:00

Het verzekerd bedrag voor de bedrijfsschade is gebaseerd op de brutowinst, huurderving of exploitatiekosten. De keuze is afhankelijk van het type bedrijf.

Wanneer vervallen schadevrije jaren2021-04-26T13:11:23+02:00

Aan de hand van het aantal jaren dat je geen schade hebt geclaimd, krijg je korting op je autoverzekering(en). Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting op de premie. Als je een tijd geen auto hebt en daarmee geen verzekering op je naam hebt staan, kan het zijn dat de schadevrije jaren vervallen. Schadevrije jaren vervallen één tot vijf jaar nadat er geen autoverzekering meer op je naam staat. Het verschilt per verzekeraar hoe ver deze terugkijkt, maar bij verreweg de meeste verzekeraars wordt een periode van drie jaar gehanteerd.

Schadevrije jaren in Roy-data
Wanneer je je autoverzekering beëindigt, komen je opgebouwde schadevrije jaren vrij. Ze zijn dan terug te vinden in Roy-data. Dit is een centrale database waarin alle verzekeraars opgebouwde schadevrije jaren kunnen vastleggen en vinden. Als jij je autoverzekering opzegt zijn de schadevrije jaren niet meer gekoppeld zijn aan een autoverzekering en daardoor slechts beperkt geldig. In het verleden waren de opgebouwde schadevrije jaren slechts één jaar geldig. Dit bleek een te korte termijn, daarom hebben de meeste verzekeraars een termijn vastgesteld van drie jaar. Als de schadevrije jaren binnen de termijn niet wordt gekoppeld aan een nieuwe autoverzekering, komen deze vervolgens te vervallen.

Autoverzekering opschorten
Je kan er ook voor kiezen om je autoverzekering tijdelijk stop te zetten. Het tijdelijk stopzetten van een autoverzekering heet opschorten. Je onderbreekt dan de autoverzekering zonder deze te beëindigen. Op deze manier zijn de opgebouwde schadevrije jaren ook drie jaar geldig. Dit kan een goede oplossing zijn als je bijvoorbeeld niet van tevoren weet voor welke termijn je geen auto hebt.

Schadevrije jaren verliezen
Tijdens een lopende autoverzekering kunnen de schadevrije jaren niet vervallen. Je kan wel je schadevrije jaren verliezen. Door het claimen van schade op je autoverzekering verlies je, afhankelijk van het soort schade, schadevrije jaren. Het claimen van één schade kan je vijf schadevrije jaren kosten. Minder schadevrije jaren kan betekenen dat je premie het daarop volgende jaar aanzienlijk stijgt. Niet bij alle schadeclaims kan je opgebouwde jaren verliezen. Schades die zijn verzekerd onder de beperkt casco dekking gaan niet ten koste van opgebouwde schadevrije jaren. Denk hierbij aan ruitschade, storm- en hagelschade, aanrijding met loslopend wild en diefstal van de auto. Bij schade door aanrijding of door vandalisme gaat de claim wel ten koste van de schadevrije jaren.

Wat betekent opzicht?2021-04-26T14:12:42+02:00

Bij opzicht gaat het om schade aan spullen van anderen (derden). Opzichtschade is schade die je toebrengt aan spullen van anderen die je voor bewerking of bewaring in je bedrijf hebt.

Bijvoorbeeld spullen van klanten, maar ook gereedschappen of materialen die je huurt of in bruikleen hebt. Schade aan deze spullen is soms standaard verzekerd en soms optioneel mee te verzekeren, afhankelijk van jouw bedrijfsactiviteiten.

Wat betekent voorlopige dekking precies2021-04-26T13:11:23+02:00

Vanaf het moment dat een auto op je naam staat, ben je wettelijk verplicht deze WA te verzekeren. Dit betekent dat je verzekerd moet zijn voor de schade die je met jouw voertuig kunt veroorzaken aan anderen (materiële en letselschade). Daarnaast kun je dan nog voor een (beperkt) casco of andere aanvullende verzekeringen kiezen. Na het indienen van de aanvraag voor de autoverzekering zal de verzekeraar meestal voorlopige dekking afgeven. Als je weet wanneer de auto op jouw naam overschreven wordt, kun je een autoverzekering aanvragen. Je geeft tijdens de aanvraag aan wanneer de dekking in moet gaan. Dit is de datum waarop de auto op jouw naam gezet wordt. De autoverzekeraar geeft dan voorlopige dekking voor je auto. Dit bekent niet dat de auto daarmee ook definitief blijvend verzekerd is.

Je auto is tijdelijk verzekerd
Een voorlopige dekking wil zeggen dat je bent verzekerd totdat de verzekering definitief door de verzekeraar geaccepteerd of geweigerd wordt. Je bent vervolgens dus in ieder geval tijdelijk verzekerd en je kunt dan ook gewoon de weg op met je auto. De verzekeraar stuurt je een bevestiging van de voorlopige dekking. Ga zeker niet zonder deze bevestiging de weg op met je auto. In de meeste gevallen ontvang je na de afronding van de aanvraag een aanvraagformulier die je moet controleren, invullen en ondertekenen. Als de verzekeraar de autoverzekering accepteert zal de definitieve polis worden opgemaakt en is de verzekering definitief tot stand gekomen. Een verzekeraar kan je aanvraag ook weigeren of alleen overgaan tot acceptatie onder bepaalde voorwaarden of aanvullende eisen. Dit kan verschillende redenen hebben.

Weigering van je aanvraag
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je in de aanvraag onjuiste gegevens hebt opgegeven of je hebt zaken die van belang zijn voor de verzekering verzwegen. Ook kan je door een negatief schadeverleden worden afgewezen. Of wellicht wil je een bepaald type auto verzekeren waarvoor de verzekeraar extra beveiligingseisen stelt. Het kan ook zijn dat je eerder verzekeringen hebt afgesloten, maar deze zijn door bijvoorbeeld wanbetaling of misleiding geroyeerd door de een verzekeraar.

Wat is de beveiligingsklasse van een auto2021-04-26T13:11:23+02:00

De mate waarin je auto is beveiligd, wordt ook wel de beveiligingsklasse genoemd. Deze wordt beoordeeld aan de hand van vijf verschillende klassen. Iedere auto die is gebouwd na 1998, is op minimaal één manier beveiligd.

De verschillende beveiligingsklassen zijn onderverdeeld in vijf officiële veiligheidscategorieën. Alleen als de beveiliging in de auto door een bedrijf is ingebouwd dat is gecertificeerd door Stichting Veiligheid Auto’s (SCM) kan het als een officieel product worden beschouwd en ingedeeld worden in een klasse:

Klasse 1: startonderbrekers

Klasse 2: startonderbrekers, inbraakdetectie en SCM alarm

Klasse 3: startonderbrekers, inbraakdetectie en SCM alarm met noodstroom, sabotage- en hellingdetectie

Klasse 4: klasse 1, 2 of 3 met voertuigvolgsysteem

Klasse 5: klasse 3 met voertuigvolgsysteem geactiveerd door alarm

Klasse 1: startonderbrekers
Een auto die is beveiligd volgens beveiligingsklasse 1 heeft minimaal één beveiliging, namelijk een startonderbreker. Als je de autosleutel niet gebruikt bij het starten van de auto, is er een elektrisch systeem dat de startmotor uitzet. In sommige gevallen wordt ook de brandstoftoevoer van de auto geblokkeerd.

Klasse 2: alarm en startonderbreker
Beveiligingsklasse 2 is een combinatie van klasse 1 en 2: startonderbrekers met inbraakdetectie en alarmen zijn de minimale vereisten om getypeerd te worden als klasse 2.

Klasse 3: sabotagesignaal
Bij beveiligingsklasse 3 is het alarm verbonden met een ingebouwde noodstroomvoorziening. Dit betekent dat als een dief de normale stroomvoorziening verbreekt (sabotagesignaal), het alarm blijft klinken. Als de hellingdetectie wordt afgaat, betekend het dat iemand de auto optilt, bijvoorbeeld om de velgen of wielen te stelen.

Klasse 4: voertuigvolgsysteem
Met beveiligingsniveau 4 is in de auto een voertuigvolgsysteem geïntegreerd. Als het volgsysteem wordt geactiveerd via een bewegingssensor of na een diefstalmelding, is de auto beschermd onder klasse 4.

Klasse 5: voertuigvolgsysteem
Met beveiligingsniveau 5 is in de auto een voertuigvolgsysteem geïntegreerd. Voor veiligheidsniveau 5 wordt het voertuigvolgsysteem geactiveerd onmiddellijk nadat het alarm is geactiveerd.

Waarom is een hogere beveiligingsklasse belangrijk voor de verzekeraar?
Sommige verzekeringsmaatschappijen geven je meer korting op een autoverzekering (WA beperkt casco of WA volledig casco). Voor auto’s die aantrekkelijker zijn om gestolen te worden (zoals cabrio’s of exclusieve sportwagens) is het meestal een eis om het beveiligingsniveau te verhogen. Elke verzekeraar heeft hiervoor eigen regels.

Alleen een WA-verzekering?
Als je alleen een aansprakelijkheidsverzekering (WA) hebt, is het beveiligingsniveau van je auto voor de verzekeraar niet relevant op je autoverzekering. Met uitsluitend een WA-verzekering wordt een gestolen auto namelijk nooit vergoed.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)?2021-04-26T14:06:37+02:00

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering waarmee jij de continuïteit van je bedrijf verzekert. Als onderneming ben je onder andere aansprakelijk als één van je medewerkers tijdens het werk materiële of fysieke schade toebrengt aan zaken of personen.

Lopen andere mensen of andermans spullen schade op door jouw bedrijfsactiviteiten en ben je daarvoor verantwoordelijk? Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd en wordt de schade geregeld als je aansprakelijk bent.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)?2021-04-26T14:02:49+02:00

Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt je als verzekerde tegen het risico van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt vrijwel alle schade aan personen (letselschade) en aan andermans spullen (zaakschade) die door de verzekerde wordt veroorzaakt.

Belangrijk: Deze verzekering vergoedt niet de schade die met bijvoorbeeld een motorvoertuig wordt veroorzaakt. Daarvoor ben je wettelijk verplicht een afzonderlijke minimaal WA-verzekering af te sluiten bij het betreffende motorvoertuig.

Wat is het verschil tussen een bedrijfs- en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?2021-04-26T14:28:03+02:00

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is schade aan personen of zaken verzekerd, maar ben je niet verzekerd tegen zuivere vermogensschade.

Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten zoals bijvoorbeeld een verkeerd advies. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert je wel tegen dergelijke schades.

Wat is het verschil tussen waardebepaling en vaste taxatie (7:960 BW)2021-04-26T13:24:27+02:00

Waardebepaling versus vaste taxatie

Het verschil tussen een vaste taxatie en een waardebepaling schept vaak verwarring. Hieronder vind je een overzicht met de voor- en nadelen van beide taxaties.

Waardebepaling

Voordeel waardebepaling

• geen onderverzekering
• lage of geen kosten

Nadeel waardebepaling

• Kans op oververzekering en dus ook kans op (te) hoge premie;
• Summiere rapportage; bij schade zal verzekerde door middel van historische facturen moeten aantonen wat er verloren is gegaan;
• 40%-regeling (indemniteitsbeginsel) is van toepassing; schade aan inventaris kan op basis van een dagwaarde worden afgewikkeld;
• De waarde grondslag voor een inventarisverzekering is nieuwwaarde, echter in geval van schade kan de schaduitkering geschieden op basis van dagwaarde (zie boven);
• Onduidelijkheid of zaken verzekerd zijn onder opstal, eigenaren-/huurdersbelang en/of inventaris, waar- door discussie kan ontstaan bij schade en er in het slechtste geval (gedeeltelijk) geen polisdekking is;
• Misleidende werking; verzekerde is in de veronderstelling dat hij uitstekend verzekerd is door middel van een ‘getaxeerde polis tegen nieuwwaarde,’ echter, bij schade kan de uitkering (veel) lager uitvallen dan verwacht met alle gevolgen van dien;
• Beperkt geldig (vaak 5 jaar).

Taxatie 7:960 BW

Voordeel taxatie 7:960 BW

• Geen onder- of oververzekering;
• Uitgebreide rapportage op detailniveau gespecificeerd en gewaardeerd; bij schade kan verzekerde aan- tonen wat er verloren is gegaan;
• Bij onherstelbare schade wordt het getaxeerde bedrag uitgekeerd (bij inventaris in de regel de nieuw waarde);
• 40%-regeling (indemniteitsbeginsel) is niet van toepassing; de toegevoegde waarde van het rapport wordt door het Burgerlijk Wetboek bekrachtigd;
• Er kan worden gekozen voor een afwijkende waarde grondslag bij inventaris (dagwaarde/vervangings- waarde i.p.v. nieuwwaarde). Desgewenst kunnen zaken worden uitgesloten;
• Duidelijkheid of zaken verzekerd zijn onder opstal, eigenaren-/huurdersbelang en/of inventaris (er kan worden afgeweken van de richtlijnen van het verbond van verzekeraars).

Nadeel taxatie 7:960 BW

• Beperkt geldig (3 jaar inventaris, 6 jaar opstal mits indexatie verzekerde som is opgenomen); • Kosten.

Wat zijn reconstructiekosten?2021-04-27T08:57:33+02:00

Reconstructiekosten zijn de kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van je bedrijf nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan administratieve en financiële gegevens, werktekeningen, matrijzen, mallen en software.

Welk bedrag moet is verzekeren aan bedrijfsschade?2021-04-27T09:06:12+02:00

Het antwoord hangt af van waarop het verzekerd bedrag is gebaseerd.

Bruto winst

Bij een bedrijfsschadeverzekering op basis van de brutowinst verzeker je de omzet minus de variabele kosten (of de vaste kosten plus de nettowinst). Voor het vaststellen van het verzekerd bedrag gebruik je de resultatenrekening van uw bedrijf.

Huurderving

Bij een bedrijfsschadeverzekering op basis van huurderving verzeker je de gederfde huur. Het verzekerd bedrag kan worden vastgesteld op basis van de gemiste huuropbrengsten over een periode.

Exploitatiekosten

Voor een non-profitorganisatie verzeker je de bedrijfsschade op basis van de exploitatiekosten. Dit zijn de kosten die nodig zijn om de instelling voort te kunnen zetten, bijvoorbeeld loonkosten, huur van gebouwen, renten van schulden, energiekosten, administratiekosten en exploitatieoverschot.

Welke dekkingen zijn er voor de autoverzekering?2021-04-26T13:11:23+02:00

Er zijn drie soorten dekkingen:

  • Allrisk (Volledig Casco). – Nieuwe auto’s worden meestal Allrisk verzekerd. Een Allrisk verzekering vergoedt alle schades die door aanrijdingen zijn ontstaan, zowel bij jezelf als ook aan de tegenpartij. Ook schade door vandalisme, brand, storm en diefstal is verzekerd evenals ruitbreuk.
  • WA + (Beperkt Casco). – Auto’s die ouder zijn dan 3 jaar en jonger dan 9 jaar, worden afhankelijk van de korting die van toepassing is, veelal WA + verzekerd. Deze verzekering kent een gelijke dekking als de Allrisk verzekering met uitzondering van de schade aan de eigen auto bij een aanrijding en vandalisme. Schade aan derden bij een aanrijding is wel verzekerd.
  • WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) – In Nederland is iedereen verplicht een WA-verzekering afsluiten voor een auto. Deze verzekering vergoedt de schade die wordt aangericht aan anderen. Schade aan de eigen auto, door welke oorzaak ook, is niet gedekt. Wij helpen graag bij het kiezen van de juiste dekking.
Welke dekkingen zijn er voor de motorverzekering?2021-04-26T13:16:27+02:00

Er zijn drie soorten dekkingen:

  • Allrisk (Volledig Casco). – Nieuwe motoren worden meestal Allrisk verzekerd. Een Allrisk verzekering vergoedt alle schades die door aanrijdingen zijn ontstaan, zowel bij jezelf als ook aan de tegenpartij. Ook schade door vandalisme, brand, storm en diefstal is verzekerd evenals ruitbreuk.
  • WA + (Beperkt Casco). – Motoren die ouder zijn dan 3 jaar en jonger dan 9 jaar, worden afhankelijk van de korting die van toepassing is, veelal WA + verzekerd. Deze verzekering kent een gelijke dekking als de Allrisk verzekering met uitzondering van de schade aan de eigen motor bij een aanrijding en vandalisme. Schade aan derden bij een aanrijding is wel verzekerd.
  • WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) – In Nederland is iedereen verplicht een WA-verzekering afsluiten voor een auto. Deze verzekering vergoedt de schade die wordt aangericht aan anderen. Schade aan de eigen motor, door welke oorzaak ook, is niet gedekt. Wij helpen graag bij het kiezen van de juiste dekking.

Assurantiekantoor

Logo
Lomanskamp 50
7588 SB Beuningen, Overijssel
Telefoon: 0541-363508
E-mail: info@bonv.nl

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00
Dinsdag09:00 - 17:00
Woensdag09:00 - 17:00
Donderdag09:00 - 17:00
Vrijdag09:00 - 17:00

Op zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn wij gesloten

Bonnes verzekeringen
Ga naar de bovenkant