Verkeer

Verkeer is de verplaatsing van mensen en objecten, bijvoorbeeld wegverkeer, spoorwegverkeer, andere verplaatsing over land, en verplaatsing van schepen en vliegtuigen; ook communicatie met dataverkeer en bijvoorbeeld radiogolven worden ertoe gerekend.

Bij fysiek verkeer kan men onderscheiden mensen die zichzelf verplaatsen met of zonder vervoermiddel (en dieren die zich verplaatsen) en mensen en goederen die vervoerd worden (met een vervoermiddel, of bijvoorbeeld een kind dat door een ouder wordt gedragen). De verplaatsingen vinden veelal plaats op speciaal daarvoor bestemde infrastructuur, zoals auto-, spoor- en waterwegen. Ook pijpleidingen, kabels en glasvezelverbindingen kunnen aangemerkt worden als verkeersinfrastructuur. In het dagelijkse taalgebruik wordt met verkeer meestal het wegverkeer bedoeld.

Indien het verkeer stagneert door een te groot verkeersvolume ten opzichte van de actuele mogelijkheden van de infrastructuur, dan is er sprake van congestie. Op het autowegennet wordt dit ook wel filevorming genoemd; op het spoorwegennet heet dit vertraging.

Het vakgebied dat zich met verkeer bezighoudt wordt verkeerskunde genoemd.

In telecommunicatie heeft de term verkeer de volgende betekenissen:

De informatie verplaatst over een communicatiekanaal.
Een kwantitatieve meting van de totale berichten (hun lengte, uitgedrukt in CCS, erlang of vergelijkbare eenheden) gedurende een specifieke tijdsduur.
Ongewenste bijproducten (emissie) van verkeer kunnen zijn:

  • geluid;
  • elektromagnetische straling zoals licht;
  • verbrandingsgassen;
  • vloeistoffen zoals motorolie;
  • vaste stoffen waaronder fijnstof (dieselmotoren) en koper (slijtage van bovenleidingen).

Directe schadeafhandeling

Per 1 juli 2021 verandert de schadafhandeling van particuliere personenauto's. Hoe werkte het? Bij schade aan een auto, door toedoen van een ander, moest je als je niet allrisk verzekerd was en geen verhaalsrechtsbijstand hebt, contact opnemen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Bijna alle soorten schade werden gemeld

Door |2021-06-29T08:57:32+02:0029/06/2021|Categorieën: Verkeer|Tags: , |

Dagvergoeding huurauto tijdens wachttijd te weinig

Dagvergoeding na diefstal vaak veel te laag voor huurauto Als een auto gestolen wordt hanteren verzekeraars een wachttijd voor de schade wordt vergoed. Tijdens deze wachttijd hebben verzekerden recht op vervangend vervoer of wordt door verzekeraars een vergoeding voor een huurauto uitbetaald. Wie recht heeft op deze vergoeding, krijgt

Door |2019-10-27T14:25:31+01:0019/08/2019|Categorieën: Verkeer|Tags: , , |

Minder verkeersclaims, meer schade

In 2017 hebben we veel minder aanrijdingen veroorzaakt dan in het jaar daarvoor. Het aantal claims nam met 18 procent af. Maar de schadelast nam wel fors toe tot een totaal van 2,6 miljard euro en dat betekent in drie jaar tijd een stijging van 25 procent. Dat blijkt

Door |2019-10-08T19:26:09+02:0022/04/2019|Categorieën: Verkeer|Tags: , , |

Joyridende zoon draait op voor schade

Een joyridende zoon die er met de Jaguar van zijn vader vandoor ging, draait zelf voor de schade op. Verzekeraar ASR heeft terecht de schade op hem verhaald. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. De 18-jarige jongen, die geen rijbewijs had, was er met de Jaguar

Door |2019-10-04T03:33:44+02:0021/04/2019|Categorieën: Verkeer|Tags: , , |

Contact

Potskampstraat 1-5
7573 CB Oldenzaal, Overijssel
Nederland
Telefoon: 0541-363508
Tweede telefoonnummer: 06-51448480
E-mail: info@bonv.nl
URL: https://www.bonv.nl/

Gratis adviesgesprek

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00
Dinsdag09:00 - 17:00
Woensdag09:00 - 17:00
Donderdag09:00 - 17:00
Vrijdag09:00 - 17:00

Pakketten

verzekeringspakket
Ga naar de bovenkant