Verkeer

Verkeer is de verplaatsing van mensen en objecten, bijvoorbeeld wegverkeer, spoorwegverkeer, andere verplaatsing over land, en verplaatsing van schepen en vliegtuigen; ook communicatie met dataverkeer en bijvoorbeeld radiogolven worden ertoe gerekend.

Bij fysiek verkeer kan men onderscheiden mensen die zichzelf verplaatsen met of zonder vervoermiddel (en dieren die zich verplaatsen) en mensen en goederen die vervoerd worden (met een vervoermiddel, of bijvoorbeeld een kind dat door een ouder wordt gedragen). De verplaatsingen vinden veelal plaats op speciaal daarvoor bestemde infrastructuur, zoals auto-, spoor- en waterwegen. Ook pijpleidingen, kabels en glasvezelverbindingen kunnen aangemerkt worden als verkeersinfrastructuur. In het dagelijkse taalgebruik wordt met verkeer meestal het wegverkeer bedoeld.

Indien het verkeer stagneert door een te groot verkeersvolume ten opzichte van de actuele mogelijkheden van de infrastructuur, dan is er sprake van congestie. Op het autowegennet wordt dit ook wel filevorming genoemd; op het spoorwegennet heet dit vertraging.

Het vakgebied dat zich met verkeer bezighoudt wordt verkeerskunde genoemd.

In telecommunicatie heeft de term verkeer de volgende betekenissen:

De informatie verplaatst over een communicatiekanaal.
Een kwantitatieve meting van de totale berichten (hun lengte, uitgedrukt in CCS, erlang of vergelijkbare eenheden) gedurende een specifieke tijdsduur.
Ongewenste bijproducten (emissie) van verkeer kunnen zijn:

  • geluid;
  • elektromagnetische straling zoals licht;
  • verbrandingsgassen;
  • vloeistoffen zoals motorolie;
  • vaste stoffen waaronder fijnstof (dieselmotoren) en koper (slijtage van bovenleidingen).

Joyridende zoon draait op voor schade

Een joyridende zoon die er met de Jaguar van zijn vader vandoor ging, draait zelf voor de schade op. Verzekeraar ASR heeft terecht de schade op hem verhaald. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. De 18-jarige jongen, die geen rijbewijs had, was er met de Jaguar

Door |2022-02-26T08:17:49+01:0021/07/2021|Categorieën: Verkeer|Tags: , , |

Directe schadeafhandeling

Per 1 juli 2021 verandert de schadafhandeling van particuliere personenauto's. Hoe werkte het? Bij schade aan een auto, door toedoen van een ander, moest je als je niet allrisk verzekerd was en geen verhaalsrechtsbijstand hebt, contact opnemen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Bijna alle soorten schade werden gemeld

Door |2021-06-29T08:57:32+02:0029/06/2021|Categorieën: Verkeer|Tags: , |

Kantoor Oldenzaal

Potskampstraat 1-5
7573 CB Oldenzaal
Telefoon: 0541-363508
E-mail: info@bonv.nl

Kantoor Weerselo

Gunnerstraat 39
7595 KD Weerselo
Telefoon: 0541-363508
E-mail: info@bonv.nl

Openingstijden

Maandag9:00 AM - 5:00 PM
Dinsdag9:00 AM - 5:00 PM
Woensdag9:00 AM - 5:00 PM
Donderdag9:00 AM - 5:00 PM
Vrijdag9:00 AM - 5:00 PM
Bonnes verzekeringen
Ga naar de bovenkant