Per 1 juli 2021 verandert de schadafhandeling van particuliere personenauto’s.

Hoe werkte het?

Bij schade aan een auto, door toedoen van een ander, moest je als je niet allrisk verzekerd was en geen verhaalsrechtsbijstand hebt, contact opnemen met de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Bijna alle soorten schade werden gemeld bij je adviseur. Dat gold voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de allrisk dekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking en de WA beperkt cascodekking was dat niet zo: in dat geval stapte je naar de aansprakelijke partij, hetgeen vaak leidde tot teleurstelling en onduidelijkheid.

De Directe Schadeafhandeling (DSA of WA-Direct) brengt hier vanaf 1 juli 2021 verandering in. Dit geeft je de keuze om de schade door de eigen verzekeraar af te laten handelen. Hoe dit werkt, leggen we graag alvast aan je uit.

Hoe werkt het nu?

In de situatie dat er een ongeval heeft plaatsgevonden, meldt iedere partij de schade bij zijn eigen verzekeraar. De verzekeraar onderzoekt dan wie er aansprakelijk is. Als je niet allrisk (WA-casco) verzekerd bent, neemt de verzekeraar de schade in behandeling als de andere partij mede of volledig aansprakelijk is voor het ongeval. In die gevallen wordt de schade met je afgehandeld. Dat betekent dat eventuele discussies over de aansprakelijkheid ook plaatsvinden met je eigen verzekeraar. Je houdt wel de keuze om naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij te stappen.

Directe schadeafhandeling is van toepassing in de volgende gevallen:

 • Bij een botsing met een personenauto, verzekerd op een particuliere polis, met een ander motorrijtuig;
 • Wanneer de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de aanrijding. Dit is te herkennen aan het gezamenlijk ondertekend schadeformulier waaruit de aansprakelijke partij blijkt;
 • Zowel de personenauto als het andere motorrijtuig moeten zijn voorzien van een Nederlands kenteken geregistreerd bij RDW.

Directe Schadeafhandeling is nog niet van toepassing bij:

 • Letsel- en overlijdensschade;
 • Wanneer de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is;
 • Wanneer er sprake is van een meervoudige botsing / kettingbotsing;
 • Wanneer de aansprakelijkheid niet duidelijk is of niet komt vast te staan;
 • Wanneer er geen geldige WAM-verzekering is (geschorst, niet toegestane WAM-uitsluiting).

De belangrijkste regel is dat duidelijk uit het schadeformulier blijkt dat je niet (volledig) aansprakelijk bent voor het ontstaan van de aanrijding.

Voordelen

 1. Schade wordt sneller afgehandeld;
 2. Het indienen van een claim kost minder tijd omdat niet meer hoeft worden uitgezocht wie de aansprakelijke verzekeraar is;
 3. Je hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij;
 4. Je behoudt het recht om de verzekeraar van de aansprakelijke partij aan te spreken.