Verkeer

Verkeer is de verplaatsing van mensen en objecten, bijvoorbeeld wegverkeer, spoorwegverkeer, andere verplaatsing over land, en verplaatsing van schepen en vliegtuigen; ook communicatie met dataverkeer en bijvoorbeeld radiogolven worden ertoe gerekend.

Bij fysiek verkeer kan men onderscheiden mensen die zichzelf verplaatsen met of zonder vervoermiddel (en dieren die zich verplaatsen) en mensen en goederen die vervoerd worden (met een vervoermiddel, of bijvoorbeeld een kind dat door een ouder wordt gedragen). De verplaatsingen vinden veelal plaats op speciaal daarvoor bestemde infrastructuur, zoals auto-, spoor- en waterwegen. Ook pijpleidingen, kabels en glasvezelverbindingen kunnen aangemerkt worden als verkeersinfrastructuur. In het dagelijkse taalgebruik wordt met verkeer meestal het wegverkeer bedoeld.

Indien het verkeer stagneert door een te groot verkeersvolume ten opzichte van de actuele mogelijkheden van de infrastructuur, dan is er sprake van congestie. Op het autowegennet wordt dit ook wel filevorming genoemd; op het spoorwegennet heet dit vertraging.

Het vakgebied dat zich met verkeer bezighoudt wordt verkeerskunde genoemd.

In telecommunicatie heeft de term verkeer de volgende betekenissen:

De informatie verplaatst over een communicatiekanaal.
Een kwantitatieve meting van de totale berichten (hun lengte, uitgedrukt in CCS, erlang of vergelijkbare eenheden) gedurende een specifieke tijdsduur.
Ongewenste bijproducten (emissie) van verkeer kunnen zijn:

  • geluid;
  • elektromagnetische straling zoals licht;
  • verbrandingsgassen;
  • vloeistoffen zoals motorolie;
  • vaste stoffen waaronder fijnstof (dieselmotoren) en koper (slijtage van bovenleidingen).

Dagvergoeding huurauto tijdens wachttijd te weinig

Dagvergoeding na diefstal vaak veel te laag voor huurauto Als een auto gestolen wordt hanteren verzekeraars een wachttijd voor de schade wordt vergoed. Tijdens deze wachttijd hebben verzekerden recht op vervangend vervoer of wordt door verzekeraars een vergoeding voor een huurauto uitbetaald. Wie recht heeft op deze vergoeding, krijgt

Door |2022-02-26T08:19:19+01:0019/05/2021|Categorieën: Verkeer|Tags: , , |

Verzekerbaarheid taxi’s in het geding

Als de taxibranche geen maatregelen neemt om de verkeersveiligheid van chauffeur te verbeteren dreigt onverzekerbaarheid van de beroepsgroep. Hiervoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Met name jonge chauffeurs zouden de schadelast fors opdrijven. Weurding: ‘Verzekerbaarheid taxi’s in het geding’ Taxichauffeurs zijn relatief vaak betrokken bij ongelukken. Vooral jonge, zzp’ende

Door |2022-02-26T08:10:24+01:0017/05/2019|Categorieën: Verkeer|Tags: , |

Kantoor Oldenzaal

Potskampstraat 1-5
7573 CB Oldenzaal
Telefoon: 0541-363508
E-mail: info@bonv.nl

Kantoor Weerselo

Gunnerstraat 39
7595 KD Weerselo
Telefoon: 0541-363508
E-mail: info@bonv.nl

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00
Dinsdag09:00 - 17:00
Woensdag09:00 - 17:00
Donderdag09:00 - 17:00
Vrijdag09:00 - 17:00
Bonnes verzekeringen
Ga naar de bovenkant