Hoe wij werken

1. Inventarisatie onderneming

Kennismaking, oriëntatie en inventarisatie onderneming

Inventarisatie onderneming

Kennis maken met de ondernemer en/of het management en “gevoel krijgen” bij de onderneming. Opdracht en makelaarsverklaring. Inventarisatie van de onderneming zoals; bedrijfsstructuur, risicoadres(sen), bedrijfsactiviteiten, logistiek, werknemers, preventie en risicoperceptie, internationale targeting, productieproces en doelstellingen van de onderneming.

2. Risicoinventarisatie

Het in kaart brengen van de financiële risico's die de onderneming loopt

Inventarisatie risico's

Risico-inventarisatie: Het vastleggen van de financiële risico’s die de onderneming loopt. UBO, bestuurders, aansprakelijkheid, werknemers, panden, inventaris, voorraad, ondernemingsvorm, bedrijfsmiddelen, transport, bedrijfsactiviteiten en geldstromen.

3. Inventarisatie verzekeringen

Inventarisatie van de aanwezige verzekeringen

Inventarisatie verzekeringen

Inventarisatie verzekeringen: Het in kaart brengen van de lopende verzekeringen en het schadeverloop.

4. Inventarisatie preventiemaatregelen

Inventarisatie van de door de verzekeraar gestelde preventie-eisen

Inventarisatie preventie-eisen

Voldoet de onderneming aan de door de verzekeraar gestelde preventie-eisen en risicoklasse periodieke elektra keuring, opslag brandbaar afval, onderhoudscontracten brandblussers inbraakalarm etc.

5. Risicoanalyse

Analyse van de risico's die de onderneming loopt aan de hand van de inventarisaties

Risicoanalyse

Risiconalyse aan de hand van de inventarisaties. Zijn alle risico’s verzekerd? Welke risico’s zijn wel en niet verzekerd en waarom zijn deze wel of niet verzekerd. Loopt de onderneming risico’s die de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen? Zijn er (grote) wijzigingen te verwachten die tot een toename van de risico’s leiden? Zijn het vastgoed en de inventaris getaxeerd en zo ja op basis van vaste taxatie?

6. Advisering

Het geven van verzekeringsadviezen op basis van de risicoanalyse en preventie-eisen

Advisering

Advies over verzekeringsoplossingen voor de risico’s die de onderneming loopt. Risico’s die de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen brengen worden verzekerd. Voor andere kleinere risico’s wordt een afweging gemaakt tussen het risico dat wordt gelopen en de hoogte van de premie om dit risico te verzekeren.

7. Bemiddeling

Het vergelijken, overnemen, opzeggen en afsluiten van verzekeringen

Bemiddeling

Het aanvragen en vergelijken van offertes en aansluitend het opzeggen, afsluiten en/of overnemen van lopende verzekeringen.

8. Portefeuille beheer

Beheer en nazorg verzekeringen en het geven van tussentijdse adviezen

Beheer verzekeringen

Beheer en nazorg verzekeringen door middel van contactmomenten. De contactfrequentie is afhankelijk van de grootte, groei, doelstellingen en de branche van de onderneming. Centraal hierbij staan nieuwe en/of gewijzigde bedrijfsrisico’s, wetswijzigingen en preventie eisen.

9. Wijzigingen

Het aanpassen van de verzekeringen aan gewijzigde omstandigheden en tussentijdse adviezen geven

Wijziging risico's

Je houdt ons op de hoogte van wijzigingen in de (bedrijfs)omstandigheden. Wij stemmen in overleg met je, de lopende verzekeringen op de gewijzigde omstandigheden en eventuele wetswijzigingen af, zodat je bij onverhoopte schade niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

10. Schadeafwikkeling

Het in behandeling nemen van schades en deze afwikkelen met de verzekeraar

Afwikkeling schades

Heb je onverhoopt schade? Je meldt de schade aan ons via de website, WhatsApp, telefonisch of per e-mail. Wij handelen deze schade vervolgens rechtstreeks voor je af met de verzekeraar en begeleiden de schade voor je tot deze volledig is afgehandeld en uitbetaald.

Neem contact op

Wij verwelkomen je binnenkort graag binnen onze groeiende groep tevreden klanten die je reeds voor gingen en eerder hun vertrouwen in ons hebben gesteld. Geïnteresseerd? Vul onderstaand formulier in en wij bellen je terug voor een vrijblijvende afspraak.

Akkoord *

Onafhankelijk adviseur

onafhankelijk intermediair